Rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, sędzia Juszczyszyn chciał sprawdzić, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. Zamiast odpowiedzi otrzymał dyscyplinarkę. 

Paweł Juszczyszyn jest obecnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną SN. Regularnie składa wnioski o w powrócenie do pracy w sądzie, lecz bezskutecznie.

Czytaj: Sędzia Juszczyszyn zamierza przesłuchać szefową Kancelarii Sejmu

Paweł Juszczyszyn dostał także nagrodę od obywateli za szczególne zasługi dla praworządności, obronę wolnych sądów.

Najbardziej niepokojące jest to, że z dziesięciu edycji naszej Nagrody aż trzy przyznaliśmy tym, którzy zabiegali o fundament naszego codziennego funkcjonowania. O wolne i niezawisłe sądownictwo, o sprawiedliwe traktowanie osadzonych, o to wreszcie, by Rzecznik Praw Obywatelskich naprawdę reprezentował obywateli, a nie interes partyjny - mówiła w czasie gali redaktor naczelna TOK FM Kamila Ceran. - Kraj, w którym trzeba o te sprawy walczyć, nie jest ani bezpieczny, ani szczęśliwy. Może tylko mieć nadzieję. Wierzyć, że ci, którzy dzisiaj potrzebują laurów i wsparcia, z czasem staną się przykładem do naśladowania. Symbolem pryncypializmu, uznanym i szanowanym przez wszystkich, także i tę przyszłą, chcę wierzyć, że sprawiedliwszą i lepszą władzę. Taką, która nie upokarza, a wspiera swoich obywateli - dodała Kamila Ceran.

Nominowani do nagrody 

W finałowej piątce nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody były osoby i organizacje, które w 2019 roku podjęły odważne, niekonwencjonalne, niezwykłe działania, istotnie wpływając na świadomość społeczną. Zespół Radia TOK FM wybrał finalistów w redakcyjnym głosowaniu spośród kandydatów wskazanych przez słuchaczy i gości TOK FM. W tym gronie, obok laureata, znaleźli się: Ewa Zgrabczyńska, dyrektorka poznańskiego ZOO, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Tomasz Sekielski i Marek Sekielski oraz Stowarzyszenie Tęczowy Białystok. 

Czytaj:  Odwołany przez ministra sędzia nie żałuje decyzji o żądaniu list poparcia do KRS

Skład kapituły

Wyboru dokonała Kapituła Nagrody w składzie: prof. Ewa Bartnik - Instytut Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kamila Ceran – redaktor naczelna Radia TOK FM, Inicjatywa Wolne Sądy – laureaci Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk za rok 2018, Piotr Kraśko - dziennikarz, Fakty TVN, Karolina Lewicka – dziennikarka Radia TOK FM, wykładowczyni Collegium Civitas, dr Janina Petelczyc - Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Dorota Roqueplo - projektantka kostiumów filmowych, operowych i teatralnych, członkini Polskiej Akademii Filmowej, Europejskiej Akademii Filmowej oraz Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, dr Patrycja Sasnal - kierowniczka Biura Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, prof. Wojciech Szafrański - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dominika Wielowieyska – dziennikarka „Gazety Wyborczej” i Radia TOK FM, prof. Marcin Wodziński - kierownik Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Ryszard Wojtkowski - prezes Resource Partners, Jan Wróbel – nauczyciel, historyk i publicysta, dziennikarz Radia TOK FM, Piotr Zorć – zastępca redaktor naczelnej Radia TOK FM do spraw programowych oraz Jacek Żakowski – dziennikarz tygodnika „Polityka” oraz Radia TOK FM.