Czytaj: 
Sędzia Juszczyszyn zawieszony z obniżonym wynagrodzeniem>>

Jak poinformował rzecznik prasowy SO sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, "chodzi o bezpieczeństwo obrotu prawnego". - Kolegium SO w Olsztynie bacząc na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego i stabilności orzeczeń (...) zwolniło sędziego Juszczyszyna z obowiązku rozpoznawania spraw przydzielonych mu w okresie delegowania do orzekania w IX Wydziale Cywilnym-Odwoławczym SO w Olsztynie - głosi podjęta w poniedziałek uchwała kolegium.

 


Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie zdecydowało też, że skieruje do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku sprawę prezesa Sądu Rejonowego Macieja Nawackiego. Z podjętej w poniedziałek uchwały wynika, że chodzi o podarcie projektów uchwał zgłoszonych na piątkowym zebraniu sędziów. 

Czytaj: Nie będzie apelu w obronie Juszczyszyna - prezes Nawacki podarł uchwały>>

Zdaniem członków kolegium czyn ten może być zakwalifikowany jako delikt dyscyplinarny, bo - jak mówił rzecznik sądu - chodzi o uchybienie godności urzędu sędziego i naruszenie zasad etyki sędziowskiej. - Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie wyraża stanowczą dezaprobatę wobec zachowania prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie sędziego Macieja Nawackiego. To zachowanie miało polegać na zniszczeniu w dniu 7 lutego podpisanego przez sędziów dokumentu w postaci projektu uchwał stanowiących załącznik do protokołu zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie - głosi uchwała.