Uchwała została przyjęła przez aklamację 19 stycznia 2019 r. podczas posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Członkowie NRA uczcili minutą ciszy pamięć o Pawle Adamowiczu. Dzień wcześniej Prezydium NRA podjęło decyzję, aby przekazać na cel wskazany przez rodzinę Pawła Adamowicza kwotę 5613,11 złotych. Jest to taka sama kwota, jaką zebrał prezydent Gdańska podczas ubiegłotygodniowej kwesty WOŚP.

Zdaniem NRA, śmierć Pawła Adamowicza stanowi nie tylko zamach na życie człowieka. Jest zamachem wymierzonym w wartości takie jak: dobroć, szlachetność, ofiarność i chęć niesienia pomocy bliźnim. - Wszechobecna i niespotykająca się z adekwatną reakcją organów państwa mowa nienawiści oraz bezpardonowa i brutalna walka polityczna, której celem są partykularne interesy, stanowiły podatny grunt dla tego czynu. Adwokatura Polska apeluje, aby śmierć prezydenta Pawła Adamowicza stała się początkiem odnowy życia politycznego i społecznego w Polsce – wynika z uchwały NRA.

 


Zobacz również:  Ustawa o samorządzie podstawą ogłoszenia żałoby w gminie >>

W Gdańsku będą przedterminowe wybory; do tej pory komisarzem I zastępca prezydenta >>