O tym, że zmiany są koniecznej mówi się od dawna. Zwracała na to uwagę wielokrotnie "Solidarność" ale też sędziowie rodzinni, pełnomocnicy, Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO już w 2018 r. wskazywał, że mniej niż 1/3 opinii powstaje w terminie krótszym niż 60 dni, co przedłuża postępowanie przed sądami. Co więcej wyniki testów nie są ujawniane, więc rodzice nie mają jak się do nich odnieść. Do tego - wskazywano na problemy kadrowe i niskie zarobki w zespołach. 

Przypomnijmy zespoły te działają w sądach rodzinnych. Ich zadaniem jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich.

Czytaj:  Zapaść w psychiatrii dziecięcej rykoszetem uderza w sądy>>

MS pracuje nad zmianami 

Już w marcu 2018 Ministerstwo Sprawiedliwości w informacji przekazanej RPO wskazało, że prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy o OZSS. Projektowane zmiany miały rozwiązać sytuację braków kadrowych, które powodują duże opóźnienia w procesie wydawania opinii. Miała również zostać wyjaśniona kwestia zapisów w rozporządzeniu ministra, które wykluczają możliwość zapoznania się przez rodziców z wynikami testów. Jest to problem często zgłaszany przez organizacje ojcowskie.

Teraz do MS zwróciła się Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z prośbą o podanie informacji, czy w resorcie trwają prace dotyczące planowanych zmian w Ustawie o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów. 

- Od kilku lat organizacja związkowa sygnalizuje w Ministerstwie Sprawiedliwości potrzebę zmiany obowiązujących przepisów w zakresie tej grupy zawodowej, dlatego też, jeżeli planowane są lub już trwają prace w przedmiotowym zakresie, strona społeczna wnosi o udzielenie następujących informacji: 

  • czy rozpoczęły się prace nad wyżej wymienioną ustawą, jaki jest ich zakres i na jakim są etapie, 
  • kto będzie uczestniczył lub uczestniczy w pracach nad wyżej wymienioną ustawą oraz czy planowane jest powołanie w tym celu zespołu w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
  • czy planowany jest udział w przedmiotowych pracach przedstawicieli strony społecznej.


Ministerstwo odpowiedziało, że obecnie trwają wstępne prace analityczne nad zmianami legislacyjnymi, w tym z "obszaru organizacji, procedury i metodologii, mającymi na celu usprawnienie działalności opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów". - W pracach nad usprawnieniem działalności ww. zespołów biorą udział wizytatorzy i sędziowie Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich - dodano. 

Czytaj: Polskie "psychiatryki" dla dzieci - kaftan, leki i... kary>>