Podpisany przez 14 z 19 sędziów Izby, w tym przez pełniącego obowiązki prezesa tej Izby sędziego Dariusza Czajkowskiego, opublikowany został na stronie internetowej SN. 

Czytaj: Sprawy sędziego Sycha zdjęte z wokandy SN >>

Oświadczenie zostało wydane "w związku z próbami faktycznego odsunięcia niektórych nowo powołanych sędziów SN od orzekania, których przykładem jest zarządzenie z 5 listopada o zdjęciu z wokandy sesji sędziego SN w Izbie Karnej".
Kierujący Izbą Karną SN Stanisław Zabłocki wydał wtedy zarządzenie, na mocy którego zdjęto z wokandy sprawy wyznaczone w listopadzie i grudniu do rozpoznania przez powołanego do tej Izby przed miesiącem Wojciecha Sycha. Na mocy tej decyzji wstrzymano też wyznaczanie sędziego Sycha do składów orzekających w SN.

Sędzia Zabłocki wskazał w zarządzeniu, że wstrzymanie ma potrwać do czasu wydania przez Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Najwyższy lub Trybunał Sprawiedliwości UE orzeczeń w sprawach z odwołań wniesionych przez Rafała Skrzecza i Piotra Gąciarka od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z 24 sierpnia 2018 r. NSA orzeczeniem z 25 września 2018 r. wstrzymał wykonanie uchwały w części, która dotyczy własnie naboru do Izby Karnej - Zarządzenie niniejsze jest uzasadnione z uwagi na potrzebę dbałości o jednolitość praktyki sądowej oraz bezpieczeństwo procesowe stron - zaznaczył Stanisław Zabłocki. 

Wojciech Sych, sędzia z Poznania,  został powołany na początku października przez prezydenta Andrzeja Dudę do pełnienia urzędu w Izbie Karnej. Sędzia Sych jest doktorem nauk prawnych, ma 23-letni staż pracy w sądach oraz to, że orzekał w sądach rejonowym, okręgowym oraz na delegacji w apelacyjnym i w Sądzie Najwyższym.

- Z głębokim niepokojem odbieramy podważanie skuteczności powołania przez Prezydenta RP sędziów SN. Apelujemy do wszystkich kwestionujących skuteczność powołania sędziów, a więc podważających konstytucyjne prerogatywy Prezydenta RP, o umiar i rozwagę - głosi stanowisko sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - stwierdzają autorzy stanowiska. 

Stanowisko w sprawie odsunięcia sędziego Sycha od orzekania zajęła wcześniej Krajowa Rada Sądownictwa, która oceniła zarządzenie sędziego Zabłockiego "za sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym".

Czytaj: Prezes SN do Komisji Europejskiej: KRS straszy sędziów  >>