Powołania dotyczą 19 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, 7 kandydatów na wakaty w Izbie Cywilnej i jedną kandydaturę na wakat w Izbie Karnej. Na początku września KRS przedstawiła prezydentowi wniosek o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej SN i 20 września Andrzej Duda powołał 10 osób na sędziów tej izby.

NSA rozpatruje odwołania

Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny, do którego wpłynęły odwołania niektórych kandydatów odrzuconych przez KRS, wydał kilka postanowień o zabezpieczeniu postępowań dotyczących nominacji nowych sędziów SN do czasu rozpatrzenia odwołań tych kandydatów. Ostatnie takie postanowienie wydane zostało w poniedziałek 8 października, i jak poinformowało biuro prasowe NSA, zostało przesłane do KRS i do Kancelarii Prezydenta.
Pod koniec września NSA uwzględnił cztery wnioski o zabezpieczenie i wstrzymał - w zaskarżonych częściach - wykonanie uchwał KRS odnoszących się do powołania sędziów Sądu Najwyższego do Izb Karnej, Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. 

Czytaj:
KRS ignoruje postanowienia NSA i przesłała prezydentowi kandydatów do SN >>
NSA wstrzymuje kolejną uchwałę KRS ws. kandydatów do SN>>

Przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur początkowo zapowiadał, że Rada uzna zabezpieczenia NSA i nie będzie przekazywać tych uchwał do Kancelarii Prezydenta. Jednak w poniedziałek uchwały zostały tam przesłane i prezydent natychmiast zdecydował o wręczeniu nominacji. Kandydaci byli zapraszani do Pałacu Prezydenckiego we wtorek telefonicznie. Na uroczystość wręczenia nominacji nie wpuszczono dziennikarzy.

Prezydent stosuje nowe przepisy o KRS

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, który poinformował o nominacjach, uzasadniał decyzję Andrzeja Dudy o wręczeniu ich mimo zabezpieczeń NSA powołując się na znowelizowaną ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. - Zgodnie z przepisem artykułu 44 ust. 1b tej ustawy, jeżeli uchwały w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego nie zaskarzyli wszyscy uczestnicy postępowania, staje się ona prawomocna w części obejmującej rozstrzygnięcia o przedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, a także w części obejmującej rozstrzygnięcia o nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego tych uczestników postępowania, którzy nie wnieśli odwołania - stwierdził, cytując ustawę. I dodał, że "sądy w Rzeczypospolitej nie są powołane do tego, żeby zmieniać ustawy".

- Prezydent dokonał powołań, kierując się interesem publicznym. Aktywność prezydenta w tej kwestii jest umocowana konstytucyjnie oraz ustawowo - podkreślił Paweł Mucha.

Minister poinformował, że do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych powołani zostali:

 • adwokat i wykładowca akademicki Antoni Bojańczyk,
 • prezes Prokuratorii Generalnej RP Leszek Bosek,
 • sędzia SA Dariusz Czajkowski,
 • notariusz Paweł Czubik,
 • wykładowca akademicki Tomasz Demendecki,
 • wykładowca akademicki Marek Dobrowolski,
 • radca prawny Paweł Księżak,
 • radca prawny Joanna Lemańska,
 • sędzia SA Marcin Łochowski,
 • wykładowca akademicki Oktawian Nawrot,
 • wykładowca akademicki Janusz Niczyporuk,
 • wykładowca akademicki Adam Redzik,
 • radca prawny Mirosław Sadowski,
 • sędzia SA Marek Siwek,
 • sędzia SA Ewa Stefańska,
 • wykładowca akademicki Maria Szczepaniec,
 • wykładowca akademicki Krzysztof Wiak,
 • sędzia SO Jacek Widło
 • radca prawny Grzegorz Żmij

Spośód rekomendowanych przez KRS do tej izby 20 osób, jedna nie została powołana.

Do pełnienia urzędu sędziego w Izbie Cywilnej powołani zostali:

 • prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Jacek Grela,
 • sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Beata Janiszewska,
 • radca prawny Marcin Krajewski,
 • sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie i dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie Małgorzata Manowska,
 • sędzia SO w Lublinie Joanna Misztal-Konecka,
 • sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Tomasz Szanciło
 • dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Kamil Zaradkiewicz

Do pełnienia urzędu w Izbie Karnej powołano zaś sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Wojciecha Sycha.