Stanisław Zabłocki wydał w poniedziałek  zarządzenie, na podstawie którego zdjęto z wokandy sprawy wyznaczone na posiedzenia w dniach 13 i 21 listopada oraz 11 i 14 grudnia. Miał je rozpoznać Wojciech Sych. Wstrzymano również wyznaczanie go do składów orzekających w Izbie Karnej. Sędzia Zabłocki wskazał w zarządzeniu, że wstrzymanie ma potrwać do czasu wydania przez Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Najwyższy lub Trybunał Sprawiedliwości UE orzeczeń w sprawach z odwołań wniesionych przez Rafała Skrzecza i Piotra Gąciarka od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z 24 sierpnia 2018 r. NSA orzeczeniem z 25 września 2018 r. wstrzymał wykonanie uchwały w części, która dotyczy własnie naboru do Izby Karnej - Zarządzenie niniejsze jest uzasadnione z uwagi na potrzebę dbałości o jednolitość praktyki sądowej oraz bezpieczeństwo procesowe stron - zaznaczył Stanisław Zabłocki.

Wojciech Sych, sędzia z Poznania,  został powołany na początku października przez prezydenta Andrzeja Dudę do pełnienia urzędu w Izbie Karnej. Sędzia Sych jest doktorem nauk prawnych, ma 23-letni staż pracy w sądach oraz to, że orzekał w sądach rejonowym, okręgowym oraz na delegacji w apelacyjnym i w Sądzie Najwyższym.