Posiedzenie Senatu w tej sprawie rozpoczyna się w piątek 24 maja, ale w czwartek pracowały nad tą ustawą dwie połączone komisje senackie. Na tym posiedzeniu zgłoszone zostały przez senatorów PiS poprawki. Ponadto 22 poprawki zaproponowało też Biuro Legislacyjne Senatu, ale zakres niektórych z nich pokrywa się z poprawkami klubu PiS.

Czytaj: Sejm ekspresowo uchwalił dużą nowelizację kodeksu karnego >>

Zmiana w przepisie dotyczącym orzekania przez sąd w określonych wypadkach tzw. bezwzględnego dożywocia, bez prawa do warunkowego zwolnienia, ma polegać na tym, że sąd będzie mógł orzec takie bezwzględne dożywocie za najcięższe zbrodnie, ale nie będzie to dla sądu obligatoryjne
Główny legislator Biura Legislacyjnego Senatu Beata Mandylis stwierdziła, że proponowane rozwiązanie bezwzględnego pozbawienia wolności "niewątpliwie narusza art. 3 Europejskiej Konwencji Praw człowieka". - Każdy wyrok orzekający zakaz warunkowego przedterminowego zwolnienia jest obciążony niezgodnością z art. 3 Konwencji - zaznaczyła.

Komentarz: Szybko zmieniony kodeks z licznymi wadami>>


Pomówienie karalne jak dotychczas

Jeśli chodzi o artykuł 212 kodeksu karnego, to wycofanie się ze zmian wprowadzonych nowelizacją zapowiedział w środę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przepis ten w obecnym brzmieniu przewiduje, że za pomówienia w mediach grozi kara do roku więzienia i jest ono ścigane z oskarżenia prywatnego. Natomiast przyjęta przez Sejm zmiana dodaje do tego artykułu paragraf przewidujący karę do roku więzienia również za "tworzenie fałszywych dowodów na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu lub nakłanianie innych osób do potwierdzenia okoliczności objętych jego treścią". To zdanie miało zostać wykreślone.

Doprowadzenie do obcowania karalne

Zmiana dotycząca przepisu o karalności za "doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego" została skrytykowana przez karnistów, których zdaniem prowadziłaby ona do zniesienia karalności czynu polegającego na doprowadzeniu małoletniego do lat 15 do obcowania płciowego, a więc zawężałaby odpowiedzialność za przestępstwa pedofilskie względem aktualnego stanu prawnego. Wprawdzie minister sprawiedliwości ostro skrytykował te uwagi, ale jak widać uznał, że trzeba ten przepis zmienić.

Czytaj: Eksperci: Nowelizacja kodeksu zawęża karalność za pedofilię! Minister: To kłamstwo

Kary za przekręcenie licznika z innym numerem

Kolejna z zarekomendowanych przez komisje poprawek dotyczy przepisu przewidującego karanie za fałszowanie wskazań liczników samochodowych. Po uchwaleniu ustawy przez Sejm pojawiła się krytyka, że nowelizacja znosi karalność tzw. przekręcania liczników, poprzez zastąpienie tego czynu innym przestępstwem. Problem polega na tym, że karalność przekręcania liczników wprowadzono inną nowelizacją, która wejdzie w życie 25 maja, a w tej nowelizacji ten sam numer nadano innemu przepisowi. 
Jak zaznaczyły komisje, poprawka w tej sprawie ma charakter techniczno-legislacyjny i prowadzi do uporządkowania jednostek redakcyjnych. Zapewniono jednocześnie, że fałszowanie liczników będzie karane.

Po dyskusji senackie komisje pozytywnie zaopiniowały w czwartek wieczorem nowelizację Kodeksu karnego zaostrzającą kary za przestępstwa, w tym dotyczące pedofilii. Komisje zarekomendowały też 34 poprawki.