Kwestia wynagrodzeń kuratorów sądowych od dawna budzi duże emocje. Rozporządzenie - którego finalizacji domagają się kuratorzy - to efekt ustaleń po ubiegłorocznych protestach pracowników sądów. Obiecano im po 900 zł. Postulowali 1000 zł. 

Do premiera w tej sprawie wystąpił zarząd MOZ KNSZZ „Ad Rem” Kuratorów Zawodowych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych. Związkowcy przypominają ubiegłoroczne ustalenia i apelują o jak najszybsze zakończenie procedur legislacyjnych. 

Tymczasem z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wójcikiem spotkali się przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów. Jak poinformowano, "ministerstwo uspokaja, że upływ planowanego terminu nowelizacji rozporządzenia nie oznacza, że prace nad nim zostają wstrzymane". Obecnie zajmuje się nim w trybie obiegowym Komitet Stały Rady Ministrów - wynika z komunikatu z 30 września.

Czytaj: Kuratorzy też mają oczekiwania wobec przyszłorocznego budżetu>>

Środowisko "głęboko zaniepokojone"

Przypomnijmy opiniowanie projektu zakończyło się w połowie sierpnia, zaś przyjęcie projektu przez Radę Ministrów zaplanowane było na trzeci kwartał 2020 r. Kuratorzy szacowali, że powinno to nastąpić do 30 września. 

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie kuratorów sądowych >

- Oczekujemy na podział tych środków już 8 miesiąc, a uwzględniając datę zawarcia porozumienia, które te środki gwarantowało – ponad dwanaście miesięcy. Jedyną grupą w wymiarze sprawiedliwości, która nie uzyskała podwyżek w wynegocjowanej wysokości są kuratorzy zawodowi. Dalsze wstrzymywanie tego rozporządzenia jest głęboko krzywdzące dla naszej grupy zawodowej - wskazuje w swoim piśmie "Ad Rem". 

I przypomina, że środki dla kuratorów są już w budżecie zapewnione. Dlatego wprowadzenie w życie nowego rozporządzenia nie zmieni decyzji już podjętych, lecz umożliwi ich pełną realizację. 

Czytaj w LEX: Jakiego typu dane poradnia psychologiczno-pedagogiczna może udostępniać kuratorowi sądowemu?  >

- Wbrew wyobrażeniom wielu osób stanowimy bardzo istotny element wymiaru sprawiedliwości. Kuratorzy jako zawód zaufania publicznego podejmują merytoryczne działania o charakterze opiekuńczym, wychowawczym i resocjalizacyjnym, a trzeba też pamiętać, że wiele spraw sądowych nie będzie się mogło w ogóle toczyć np. bez sporządzonych wywiadów środowiskowych, przy czym szczególnie dotyczy to spraw związanych z opieką nad dziećmi i zapewnieniem im bezpieczeństwa - dodaje związek. 

Czytaj w LEX: Czy kurator zawodowy może założyć Niebieską Kartę - A? >  


Szukanie oszczędności na kuratorach? 

Związkowcy obawiają się, że takie odraczanie zakończenia prac nad rozporządzeniem może oznaczać, że strona rządowa nie wywiązuje się ze składanych przez siebie obietnic, pod pozorem poszukiwania oszczędności - jak wskazują - kosztem niewielkiej, lecz bardzo istotnej grupy zawodowej.  

OZZKS przypomina z kolei, że we wrześniu skierował pisma o przyspieszenie prac nad rozporządzeniem i do prezesa Rządowego Centrum Legislacyjnego i następnie do wiceministra Michała Wójcika. - Niestety rozporządzenie nie zostało podpisane do dnia dzisiejszego, a w związku z wysoką inflacją każdy dzień zwłoki stanowi realny spadek naszego wynagrodzenia - podkreśla związek.

I przypomina, że obecnie wynagrodzenie aplikanta kuratorskiego jest poniżej wysokości płacy minimalnej. - Co jest niedopuszczalne - podsumowuje.   

Sprawdź w LEX: Czy do okresu pracy, od którego zależy wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego kuratora zawodowego, wlicza się okres zatrudnienia w policji? >

Kwestia wynagrodzeń kuratorów sądowych od dawna budzi duże emocje. Krajowa Rada Kuratorów wielokrotnie wskazywała, że to jedna z przyczyn stopniowego odpływ kadry. - Część osób rezygnuje z wykonywania zawodu kuratora sądowego i szuka miejsca w zupełnie innych niszach, w zawodach bardziej atrakcyjnych pod względem zarobków. Wynagrodzenie netto starszego kuratora zawodowego z 15-letnim stażem pracy, bez dodatku terenowego to ok. 2800 zł. Nie jest to kwota oszałamiająca, biorąc pod uwagę obciążenie psychiczne, realne zagrożenie agresją, także nie tylko ze strony ludzi, ale i zwierząt - mówił wówczas Prawo.pl przewodniczący KRK Grzegorz Kozera. 

Czytaj: Kuratorzy "w terenie" zużywają i buty, i... zdrowie>>

Podwyżka poprzez mnożnik 

Kuratorzy domagając się podwyżek rekomendowali zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. I to zaproponowało w projekcie MS, poprzez podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów sądowych i aplikantów kuratorskich. 

I tak mnożnik dla kuratora specjalisty miałby sięgnąć 2,86 (obecnie 2,56), dla starszego kuratora zawodowego - 2,56    (obecnie to 2,26), w przypadku kuratora zawodowego - 2,26 (z 1,97) a aplikanta kuratorskiego - 1,53 (z 1,25). 

Projektowane rozporządzenie - jak wynika z uzasadnienia - ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, a podwyżki mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Czytaj w LEX: Czy kuratorowi zawodowemu przysługuje dzień wolny za pracę w święto? >