Kuratorzy od dawna podkreślają, że przepisy ograniczają ich rolę podczas kontaktów rodzica z dzieckiem do biernego obserwatora. Podnoszą, że takie kontakty, przy konflikcie rodziców trwają latami, co jak - mówią  - negatywnie wpływa na dziecko i utrudnia mu nawiązanie więzi.  W lutym przekazali ministerstwu swoje propozycje m.in. dotyczące tej kwestii. Już wówczas wiceminister Piebiak w rozmowie z Prawo.pl mówił, że część z nich, dotyczących właśnie spraw rodzinnych, zostanie uwzględniona. 

 


Przede wszystkim dobro dziecko

Krajowa Rada Kuratorów w propozycjach przesłanych MS postuluje m.in. by tego typu orzeczenia precyzyjnie obejmowały termin kontaktów, czas ich trwania, krąg osób uprawnionych do udziału jak również tych, których nie powinno być. Proponuje też, by takie spotkania, z udziałem kuratora, orzekane były w określonym miejscu, na okres nie przekraczający sześciu miesięcy, przy zastrzeżeniu, że nie będą trwać dłużej niż cztery godziny i odbywać się w dni wolne od pracy i święta. 

Czytaj: Kuratorzy sądowi nadal walczą o swoją ustawę>>

Kurator - zgodnie z propozycją ma dbać przede wszystkim o dobro dziecka. Dlatego ma mieć możliwość przerwania kontaktu w przypadku wystąpienia okoliczności mogących temu zagrażać, zażądać pomocy policji - jeśli np. taki kontakt będzie utrudniany przez drugą stronę i występować do sądu o zmiany zasad odbywania kontaktów, orzeczenia zakazu osobistej styczności i ograniczenie kontaktu do określonej formy porozumiewania się na odległość lub nawet orzeczenia zakazu kontaktowania się z dzieckiem.

Propozycje KRK nakładają także na strony obowiązek powiadomienia sądu i kuratora o tym, że kontakt się nie odbędzie.

MS: prace na zmianami trwają 

Wiceminister Piebiak poinformował KRK , że w Ministerstwie  Sprawiedliwości trwają obecnie prace nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, których celem będzie uregulowanie postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Propozycje zmian mają być przedłożone wraz z projektem ustawy o kuratorach sądowych, do kpc ma zostać dodany nowy rozdział Postępowanie wykonawcze w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Dodał, że problematyka ta jest od dłuższego czasu w zainteresowaniu MS. 

W lutym w rozmowie z Prawo.pl wiceminister przyznał, że część propozycji kuratorów powinno zostać przyjętych i sprecyzował, że chodzi m.in. o propozycje dotyczące kuratorów rodzinnych.  

Czytaj: Rodzic utrudnia kontakty? Kurator nie może reagować>>

- Rzeczywiście brakuje pewnych instrumentów. I to jest istotne, że kuratorzy koncentrują się nie tylko na kwestiach struktury, kompetencji i wynagrodzeń, ale widzą szerzej, rzeczywistość, której może sam ustawodawca dotąd nie dostrzegał w wystarczającym stopniu. Widzą jak trudna dla nich,  ale także dla ich podopiecznych jest sytuacja w której brakuje regulacji, zwłaszcza w obszarze prawa rodzinnego - mówił.