Konkurs organizowany jest po raz drugi, zgłoszenia do 15 lutego 2019 r. mogą składać same kandydatki, a także inne osoby fizyczne, osoby prawne, wszelkie jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym między innymi organizacje społeczne, czy nieformalne ruchy społeczne. Zwyciężczynię wybierze Kapituła, a nagroda zostanie wręczona 8 marca 2019 r.

Czytaj: Szklany sufit wciąż ogranicza kobiety w adwokaturze>>

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie adwokatura.pl, można go przesyłać na adres mailowy dzial.osobowy@nra.pl.

Pomysłodawcą Zespół ds. Kobiet przy NRA 

Pomysłodawcą i organizatorem nagrody jest Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W ubiegłym roku laureatką została adwokat Paulina Kieszkowska-Knapik, specjalizująca się w prawie farmaceutycznym i medycznym. 

Mecenas doradza też przedsiębiorcom i organizacjom branżowym w zakresie prawa ochrony zdrowia, ustawy refundacyjnej oraz ustawy o działalności leczniczej. Jest współzałożycielką Fundacji "Lege Pharmaciae" - organizacji pozarządowej, której zadaniem jest analiza i poddawanie debacie publicznej regulacji prawnych w sektorze ochrony zdrowia. Fundacja zajmuje się także projektowaniem nowych regulacji, które mają zagwarantować sprawne funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz zapewnienie pacjentom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

 


Działa również w Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji Batorego, na rzecz wprowadzenia w Polsce standardów europejskich w dziedzinie stanowienia prawa. Jest także współtwórczynią inicjatywy #Wolnesądy i członkinią Stowarzyszenia prof. Zbigniewa Hołdy.

Cel - docenienie pracy adwokatek

Głównym celem konkursu jest docenienie i wyróżnienie pracy adwokatek, a poprzez to aktywizowanie ich w ramach prowadzonych przez nie zarówno praktyk zawodowych, jak i pracy naukowej.

- Adwokatki pracują bardzo intensywnie zawodowo, prowadzą kancelarie, cywilne, rodzinne, karne, podejmują się tak samo trudnych, skomplikowanych spraw jak ich koledzy adwokaci, a niestety zdarza się, że nadal postrzegane bywają jako osoby być może mniej kompetentne - także przez klientów. To efekt stereotypowego wizerunku kobiety jako osoby poświęcającej się przede wszystkim rodzinie czy domowi. Ale to podejście wciąż ewoluuje. I ta nagroda ma także pokazać, że adwokatki z sukcesami podejmują się takich samych spraw jak ich koledzy, a dodatkowo angażują się społecznie, są inicjatorkami wielu działań – choćby w obronie niezależności sądów - mówi przewodnicząca Zespołu ds. kobiet NRA adwokat Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.