- Jest mi niezmiernie miło powitać Marcina Laudana i Agnieszkę Sagan-Jeżowską w naszym biurze w Warszawie. Jestem przekonany, że wykorzystując swoje imponujące doświadczenie z powodzeniem przyczynią się do dalszego rozwoju dynamicznie rosnących praktyk Prawa Zamówień Publicznych i Ochrony Danych Osobowych, Cyberbezpieczeństwa i Technologicznego Compliance w naszej kancelarii z korzyścią dla naszych Klientów – powiedział Michał Pawłowski, partner zarządzający DWF (Poland).

Czytaj: Specjalizacja, wiedza, technologia - kluczem do sukcesu prawnika>>

Istotne obszary, wieloletnie doświadczenie

Marcin Laudan - jak informuje kancelaria - posiada bogate doświadczenie w świadczeniu usług prawnych głównie w sektorze zamówień publicznych i IT, a także w sektorze farmaceutycznym i nowych mediów. Kierował zespołami prawnymi i wspierał klientów w najważniejszych przetargach publicznych w sektorze oprogramowania i sprzętu komputerowego. Przed dołączeniem do zespołu DWF Marcin pracował jako prawnik wewnętrzny w wiodącej światowej firmie z branży IT, w tym w zakresie fuzji i przejęć w Polsce i krajach bałtyckich. W DWF Marcin Laudan będzie wspierał również zespół Ochrony Danych Osobowych, Cyberbezpieczeństwa i Technologicznego Compliance w zakresie projektów IT, transferu danych i rozwiązań chmurowych.

Agnieszka Sagan-Jeżowska jest radcą prawnym specjalizującym się w doradztwie z zakresu ochrony danych osobowych, prawa do prywatności oraz bezpieczeństwa informacji, obejmującym m.in. zgodność z RODO, przepisami sektorowymi, wymogami korporacyjnymi oraz standardami unijnymi i normami branżowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wewnętrzny i zewnętrzny data protection oficer. Doradzała m.in. w sektorze ubezpieczeniowym, bankowym i usług płatniczych, automotive, budowlanym, produkcyjnym, mieszkaniowym, energetycznym, logistycznym, medycznym, e-commerce, big data, wydawniczym, AI oraz w administracji publicznej i NGO. Jest współautorką raportów dotyczących rozwoju sektora fintech w Polsce, opracowywanych na zlecenie organów rządowych i unijnych, członkiem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. Współtworzyła projekt kodeksów dobrych praktyk dla biur informacji gospodarczych oraz dla digital marketingu. Jest autorką publikacji książkowych, współautorką monografii naukowych oraz doświadczonym trenerem szkoleniowym.