Związkowcy opublikowali właśnie na swoich portalach społecznościowych pismo skierowane przez wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika do dyrektorów sądów apelacyjnych. Datowane jest na 26 kwietnia 2019 r. 

 


O problemach kadrowych nie tylko wśród pracowników sądów i prokuratur, ale też m.in. kuratorów sądowych mówi się od dawna. Oni sami - w rozmowie z Prawo.pl - wskazują, że duża rotacja w ich grupach zawodowych, ale też brak chętnych, to efekt niskich wynagrodzeń i dużego obciążenia pracą. Problemem jest też to, że sądy wyższej instancji, ratując się przed brakami kadrowymi sięgają po pracowników sądów rejonowych. Dla tych ostatnich z kolei przejście do sądu okręgowego wiąże się z wyższymi zarobkami - więc korzystają z takich możliwości. 

Czytaj: Kuratorzy sądowi nadal walczą o swoją ustawę>>

Emeryci i renciści zapełnią lukę? 

W piśmie, które trafiło do sądów apelacyjnych, resort sprawiedliwości przyznaje, że problem jest. Wskazano zarówno na rotację na stanowiskach urzędników, jak i "sygnały i informacje" o ograniczonej skuteczności działań rekrutacyjnych na wolne stanowiska. Sprecyzowano, że chodzi szczególnie o duże ośrodki miejskie. 

- Uprzejmie przypominam państwu dyrektorom o możliwości zatrudnienia, z uwzględnieniem dopuszczalnych prawem form, również osób, które pracowały w jednostkach sądownictwa lub powszechnych jednostkach prokuratury i uzyskały świadczenia emerytalne lub rentowe - pisze wiceminister Wójcik. 

Kadra już przeszkolona

Takie rozwiązanie uzasadnia też tym, że chodzi o osoby, które pracowały w sądach lub prokuraturach, więc nie wymagają  dodatkowego przeszkalania czy stażu urzędniczego. 

 - Powinno to również wpłynąć pozytywnie na zachowanie wysokiej jakości i sprawności prowadzonych postępowań sądowych -  dodaje wiceminister. 

Czytaj: Protest pracowników sądów - MS obiecuje ustawę, związki chcą podwyżek>>

Przypomina, że zatrudnianie emerytów i rencistów regulowane jest na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych i ustawy o pracownikach sądów i prokuratur (z 18 grudnia 1998 r.).