Przypomnijmy. Od 1 stycznia 2020 r. dokonanie płatności należności wynikającej z otrzymanej faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego dotyczącej transakcji na kwotę powyżej 15 tys. złotych na inny rachunek bankowy niż zamieszczony w wykazie podatników spowoduje sankcje w kosztach uzyskania przychodu. Dodatkowo pojawia się także kwestia odpowiedzialności solidarnej w VAT. Aby uniknąć konsekwencji, konieczne jest zawiadomienie fiskusa o dokonanym przelewie. Zawiadomienie na druku ZAW-NR - co do zasady - musi być złożone w ciągu trzech dni. W drodze wyjątku, w czasie epidemii koronawirusa termin ten został wydłużony do 14 dni. W czwartek Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia, z którego wynika, że zgłoszeń trzeba będzie dokonywać w ciągu siedmiu dni. MF proponuje również wprowadzenie zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego, do którego ma być składane zawiadomienie, z właściwego dla sprzedawcy na właściwy dla płacącego należność. Ma to ułatwić składanie zawiadomień.

Do zgłoszenia jedna płatność czy wszystkie?

Rozporządzenie nie rozwiązuje jednak istotnego problemu.

Ministerstwo Finansów podczas jednego z webinarium tłumaczyło, że wystarcza jednokrotne zgłoszenie płatności na rzecz tego samego konkretnego podmiotu. W międzyczasie potwierdziła to też Krajowa Informacja Skarbowej w majowej interpretacji nr 0111-KDIB1-1.4010.76.2020.1.BK. Z pisma dyrektora KIS wynika, że jeżeli podatnik, który dokona płatności na konto kontrahenta niewidniejące na białej liście podatników VAT, nie będzie musiał za każdym razem zgłaszać tego faktu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. W związku z tym wystarczy jedno zgłoszenie do jednego rachunku danego kontrahenta. Kolejne płatności na ten rachunek mogą być dokonywane bez wymaganego zawiadomienia.

Jak jednak potwierdza Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal&Tax, takie podejście nie ma potwierdzenia w przepisach. Podkreśla, że przepis art. 117ba par 3 ordynacji podatkowej uzależnia brak sankcji od złożenia zawiadomienia naczelnikowi urzędu skarbowego o zapłacie na rachunek spoza listy. – Czytając tę regulację wprost, wynika z niej, że każda wpłata na rachunek niewskazany na białej liście skutkuje sankcjami, jeżeli płatność nie zostanie zgłoszona – zauważa ekspertka.

Co ciekawe, przedstawiony w czwartek przez MF wzór zawiadomienia zawiera rubryki, w której podaje się szczegółowe dane dotyczące płatności w tym datę zapłaty i kwotę. Można zatem wnioskować, że raportować trzeba jednak każdą płatność.

 

Zgłoszenie zapłaty na rachunek spoza białej listy także elektronicznie

Zawiadomienie można złożyć:

  • za siebie,
  • za inną osobę fizyczną,
  • za inny podmiot, który nie jest osobą fizyczną.

Aby złożyć zawiadomienie w imieniu innych podatników, trzeba posiadać pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) lub szczególne (PPS-1). Nie jest konieczne posiadanie pełnomocnictwa do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1).

Zawiadomienie można złożyć w formie elektronicznej. System podpowie urząd skarbowy, do którego należy złożyć ZAW-NR, tj. właściwy dla wystawcy faktury. Aby wysłać zawiadomienie ZAW-NR elektronicznie, konieczne jest posiadanie podpisu zaufanego.

Formularz ZAW-NR można złożyć także w formie papierowej.

Zobacz również: Nowa matryca stawek VAT już od 1 lipca >>