Chodzi o rozporządzenie ministra finansów z 1 czerwca w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 972. Wprowadza ono przedłużenie do 20 sierpnia 2020 r. terminu wpłaty zaliczek na podatek pobranych od podatników przez płatników w marcu 2020 r., oraz do 20 października 2020  r. zaliczek pobranych w kwietniu. W przypadku natomiast zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych przez płatników w maju 2020 r., termin ich wpłaty został przedłużony do dnia 20 grudnia 2020 r.

Zobacz również:
Raporty o cenach transferowych w nowej formie >>
Sejm uchwalił przepisy mające uszczelnić system podatkowy >>

 

Sprawdź również książkę: Obowiązki płatników PIT w 2020 roku >>


Jak tłumaczy MF, w związku z wciąż trwającym stanem epidemii COVID-19 i stopniowym znoszeniem obostrzeń i otwieraniem poszczególnych branż gospodarki zasadne jest wprowadzenie dalszych rozwiązań dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z tą epidemią, ułatwiających im wywiązanie się z ustawowego obowiązku przekazania zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych od podatników.

Zobacz procedurę w LEX: Możliwość odroczenia wpłaty zaliczek na podatek od wynagrodzeń w związku z pandemią koronawirusa >