Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0114-KDIP3-3.4011.473.2018.2.MS2 z 13 grudnia 2018 r. wyjaśnił, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej, podatnicy mogą odliczyć wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Wyjątkiem jest jednak zakup sprzętu gospodarstwa domowego.

 


Zobacz również: Przedsiębiorca koszty podróży rozliczy, ale wyżywienia nie >>

Szczególne cechy sprzętu

Organ podatkowy podkreślił, że do wydatków, dających prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej, można zaliczyć tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne mające cechy o charakterze szczególnym (niestandardowym), konieczne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej lub ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonania wynika z niepełnosprawności.

 


Instrumenty muzyczne bez prawa do ulgi

Organ podatkowy przyznał, że zakup i serwisowanie instrumentów muzycznych mogą być pomocne w życiu codziennym niepełnosprawnych. Są to jednak urządzenia ogólnodostępne i każdy może z nich korzystać. Zdaniem dyrektora KIS mieszczą się one w kategorii dóbr powszechnego użytku, z których w zwykły sposób korzystać może wiele osób, niezależnie od faktu ewentualnej niepełnosprawności. Fakt ten uniemożliwia skorzystanie z ulgi. Podobnie jest z nauką gry na instrumentach muzycznych. Organ podatkowy podkreślił, że nie można jej zakwalifikować do kategorii zabiegów rehabilitacyjnych.

Wydatki na zakup sprzętu komputerowego

Zakup sprzętu komputerowego można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Dyrektor KIS podkreślił jednak, że urządzenie musi posiadać cechy indywidualnego przeznaczenia. Wyjaśnił, że komputer musi być dedykowany i przeznaczony np. dla osób niewidomych i słabowidzących.

Podsumowując, organ podatkowy zwrócił uwagę, że:

  • pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu, a rodzajem niepełnosprawności, pozostawać musi ścisły związek,
  • zakupiony sprzęt musi być wykorzystywany (używany) w rehabilitacji oraz służyć przywracaniu sprawności organizmu lub ułatwiać wykonywanie czynności życiowych,
  • cechą zakupionego sprzętu musi być jego indywidualny charakter.

Przy okazji wydatków na komputer warto zwrócić uwagę, że kwoty związane z używaniem internetu nie dadzą prawa do skorzystania z ulgi. Z interpretacji dyrektora KIS z 30 sierpnia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.371.2018.1.MK, wynika, że tego typu wydatek nie spełnia kryteriów indywidualnego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych.

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w rozliczeniach PIT za 2017 r., z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej skorzystało ponad 1,2 mln (niemal 5 proc.) podatników. W sumie odliczono prawie 3 mld zł. Przeciętna kwota odliczenia wyniosła natomiast 2 434 zł.

Zobacz również: Ulga rehabilitacyjna na przykładach >>

Ulga rehabilitacyjna w PIT >>

Kiedy można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej? >>