Projekt przewiduje, że Krajowa Administracja Skarbowa będzie wypełniać za podatnika roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku w tej sprawie. Z wypełnionym przez KAS zeznaniem podatnik będzie mógł się zapoznać na Portalu Podatkowym od 15 lutego.

-   Już w przyszłym roku zaproponujemy podatnikom najprostszy możliwy sposób rozliczenia PIT. Od 15 lutego na większość z nich będzie czekała gotowa deklaracja na stronach Ministerstwa Finansów. Nie trzeba już będzie wypełniać zawiłych formularzy, można też zapomnieć o ryzyku niezłożenia rozliczenia w terminie - zapewniła minister finansów Teresa Czerwińska.

Możliwość taka ma dotyczyć podatników rozliczających się: indywidualnie; wspólnie z małżonkiem; w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS i następnie je zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Czytaj: Pakiet MŚP ma uprościć rozliczenia podatkowe >>

- W praktyce oznacza to, że blisko 25 proc. podatników rozliczających się indywidualnie i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic robić, aby rozliczyć się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to rewolucyjna zmiana jakościowa - ocenił poseł Andrzej Szlachta, przedstawiając sprawozdanie komisji finansów publicznych z prac nad projektem.