Projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przewiduje, że status małego podatnika w PIT i CIT uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (obecnie jest to 1,2 mln euro). Wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu.  Jednorazowo będzie można rozliczyć stratę podatkową do wysokości 5 mln zł. Skrócony zostanie także ze 150 do 90 dni termin uprawniający wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT.

Zobacz również: Niezapłacone faktury znowu zmuszą do korygowania kosztów >>

Firma odliczy wydatki na lekarza dla rodziny pracownika >>

- Nie zwalniamy tempa i proponujemy kolejne rozwiązania, które ułatwią prowadzenie biznesu w Polsce. Tym razem mówimy o blisko 50 uproszczeniach z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego – podkreśliła minister Jadwiga Emilewicz. - Wiele rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu w Polsce już działa, jednak zaniedbania w tym zakresie sięgają wielu lat. Część z nich unormowała m.in. Konstytucja Biznesu czy pakiet 100 zmian dla firm. Nad rozwiązaniem kolejnych, takich jak zatory płatnicze czy niska obecność MŚP w zamówieniach publicznych, pracujemy – dodała.

 


Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym skierowany jest głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorców.

Zobacz również: Mały podatnik w ustawie o VAT >>

Praca małżonka będzie kosztem

Po zmianie przepisów kosztem uzyskania przychodów będzie mogło być wynagrodzenie małżonka.  Jak tłumaczy MPiT, ta zmiana ma przynieść korzyści zwłaszcza mikro i małym przedsiębiorstwom rodzinnym. Podatnik zatrudniający małżonka (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło) będzie przez fiskusa traktowany tak samo, jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny. Rozwiązanie to przyniesie korzyść  co najmniej kilkudziesięciu tysiącom przedsiębiorców.

 

 

 

Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł

Projekt przewiduje także możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach, uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku. Zakładając przychód na poziomie 7,6 mln zł, stratę do rozliczenia w maksymalnej rocznej wysokości 5 mln zł oraz 19-proc. stawkę podatku, w roku rozliczenia straty podatnik może zapłacić aż 900 tys. zł podatku mniej niż przed zmianą przepisów – tłumaczy MPiT. Zdaniem resortu taka zamiana pozytywnie wpłynie na płynność finansową przedsiębiorstwa. Dodatkowo, przy jednorazowym rozliczeniu straty, ograniczone zostają niezbędne formalności (stratę rozliczamy raz, a nie w rozbiciu na kilka lat, więc niezbędne dokumenty składamy tylko raz).

Dodatkowe zmiany

Pakiet MŚP przewiduje także zwolnienie z podatku (wypłaconych od ubezpieczyciela) kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku. Będzie ono dotyczyć wszystkich środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego. Ujednolicone zostaną również formularze deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego). Będzie można także składać je drogą elektroniczną.

Tylko pięć lat trzeba będzie przechowywać zatwierdzone sprawozdania finansowe. Obecnie obowiązek ten jest bezterminowy.

 
Zaproponowane rozwiązania w przeważającej większości mają zacząć obowiązywać w 2019 r.