Sponsor nie może bezinteresownie wspierać sponsorowanego podmiotu – twierdzi w interpretacjach dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Jeśli chce skorzystać z preferencji, musi otrzymać w zamian świadczenie o odpowiedniej wartości. Darowizna nie jest bowiem kosztem uzyskania przychodu ani nie daje prawa do ulgi.

 

Co innego mówią przepisy

Eksperci mają wątpliwości, czy takie stanowisko jest prawidłowe.

- Przepisy mówią o „finansowaniu” sportu, kultury i edukacji. Nie ma w nich mowy o ekwiwalentności. A to oznacza, że fiskus tworzy dodatkowe warunki korzystania z ulgi -mówi Grzegorz Niebudek, adwokat, doradca podatkowy, partner zarządzający w LTCA.

I wskazuje, że celem obowiązującej od początku 2022 r. ulgi na sponsoring (art. 26ha ustawy o PIT i art. 18 ee ustawy o CIT) było zachęcanie przedsiębiorców do wspierania działalności sportowej, kulturalnej oraz szkolnictwa wyższego i nauki.

Czytaj w LEX: Polski Ład: Nowe ulgi podatkowe dla przedsiębiorców >

Stawianie warunku ekwiwalentności sprawia, że ulga nie realizuje celów wyznaczonych przez ustawodawcę. Przeciwnie – stanowi zachętę dla sportowców, naukowców i artystów do prowadzenia własnej działalności reklamowej. W praktyce może to prowadzić do absurdalnych sytuacji. Powstaje bowiem pytanie, jakie świadczenie reklamowe miałby otrzymać przedsiębiorca wspierający np. pianistę czy młodego naukowca.  – wyjaśnia Grzegorz Niebudek.

Czytaj w LEX: Ulga na CSR w praktyce >

 

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  
POLECAMY

Dodatkowe warunki

Przypomnijmy, że ulga jest przeznaczona zarówno dla małych firm rozliczających PIT (według skali lub liniowy 19 proc.) jak też dużych spółek rozliczających CIT. Ministerstwo Finansów w skierowanych do przedsiębiorców poradnikach wyjaśnia, że firmy odliczą te same wydatki dwa razy: raz jako koszt uzyskania przychodów, a następnie w ramach ulgi na sponsoring dodatkowe 50 proc. tych kosztów. Czyli wydając np. 1000 zł, odliczy 1500 zł. Limitem jest wysokość uzyskanych w danym roku dochodów z działalności gospodarczej. W poradnikach MF nie wspomina jednak o ekwiwalentności.

Sponsoring jest szczególnie popularny w sporcie. Według danych resortu finansów, przedsiębiorcy wydają na ten cel ok. 1 mld zł rocznie. W zamian za wsparcie np. klubu sportowego otrzymują określone usługi reklamowe. Przykładowo, klub zobowiązuje się umieścić logo sponsora na koszulkach zawodników, w spotach reklamowych i na plakatach.

Zobacz procedurę w LEX: Polski Ład – Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację >

- Nawet w pozytywnych interpretacjach fiskus zastrzega jednak, że wysokość ulgi może zostać zakwestionowana, jeśli wartość usługi reklamowej nie będzie odpowiadać wartości wpłaty sponsora – mówi doradca biznesowy Paweł Lewandowski.

Podaje przykład interpretacji nr 0112-KDIL2-2.4011.49.2023.2.AG. Dyrektor KIS zaznaczył w niej, że możliwa jest sytuacja, gdy umowa sponsoringu przewiduje co prawda obustronne świadczenia sponsora i sponsorowanego, jednak nie są one ekwiwalentne. - Wydatki na sponsoring są wówczas kosztami tylko częściowo -  do wysokości wartości usług reklamowych świadczonych przez sponsorowanego. W pozostałej części powinny być traktowane jak darowizna – stwierdził dyrektor KIS.

Zobacz również: Ulga sponsoringowa jest – trudno jednak z niej skorzystać >>

 

Pytanie o koszty

Dyrektor KIS wyjaśnił, że kosztem uzyskania przychodu mogą być tylko koszty sponsoringu właściwego. Warunkiem jest, by umowa między stronami przewidywała, że w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych (wartości rzeczowych lub świadczeń) sponsor otrzyma od sponsorowanego ekwiwalentne świadczenie wzajemne o charakterze reklamowym.

Sprawdź w LEX: Czy ulgę sponsoringową można zastosować w roku wystawienia faktury, czy faktycznych płatności? >

W przeciwnym razie poniesione przez niego wydatki mają charakter darowizny (jest to tzw. sponsoring niewłaściwy) i zostają wyłączone z kosztów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT lub odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT. A wówczas nie ma też podstaw, by skorzystać z ulgi na sponsoring.

Darowiznę można co prawda odliczyć od dochodu, ale do limitu, który wynosi 6 proc. dochodu w PIT i 10 proc. dochodu w CIT. Ponadto warunkiem jest przekazanie jej na cele pożytku publicznego, co wyklucza co do zasady kluby sportowe.

Sprawdź w LEX: Czy można skorzystać z ulgi sponsoringowej, jeśli klub sportowy działa w formie spółki akcyjnej? >

Grzegorz Niebudek uważa jednak, że organy podatkowe w sposób nieprawidłowy uzależniają korzystanie z ulgi na sponsoring od tego, czy dany wydatek jest kosztem uzyskania przychodu. - W mojej ocenie z przepisów wynika, że sponsor może odliczyć 50 proc. wydatków na wsparcie danego podmiotu niezależnie od tego, czy uzyskuje w zamian jakiekolwiek świadczenie. Dopiero w przypadku, gdy chce odliczyć 150 proc. kosztów, musi udowodnić ekwiwalentność. Niestety przepisy są nieprecyzyjne, co w praktyce będzie prowadzić do wielu sporów – mówi Grzegorz Niebudek.

 

Trudno wycenić wartość

Według Agnieszki Wnuk, doradcy podatkowego, partnerki w Quidea, interpretacje mogą potencjalnie prowadzić do sytuacji spornych. W przypadku tak zindywidualizowanych działań reklamowych i promocyjnych często trudno jest bowiem dokonać precyzyjnej wyceny.

Jej zdaniem, organy podatkowe nie powinny kwestionować wartości świadczenia w sytuacji, gdy obie strony, podmioty niepowiązane, zawierają umowę, w której uznają dane świadczenie za ekwiwalentne.

Sprawdź w LEX: Czy można skorzystać z ulgi sponsoringowej w sytuacji, gdy znaczna część przychodów stanowi zyski kapitałowe? >

Skoro przedsiębiorca ocenia, że określone nakłady na sponsoring pomogą mu rozwinąć działalność gospodarczą i sprawią, że jego marka stanie się bardziej rozpoznawalna, to fiskus nie powinien z tym polemizować. Co więcej, ze względu na trudność wyceny również organom byłoby trudno podważyć wartość reklamy. Niemniej jednak, tego typu sytuacje nie są w przyszłości całkowicie wykluczone – mówi Agnieszka Wnuk.

Sprawdź w LEX: Czy ulga na CSR przysługuje też podatnikom ryczałtu? >

 

Kluczowa jest umowa

Również Maciej Sawczuk, radca prawny, starszy konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego w Zespole ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych KPMG w Polsce uważa, że skoro strony podpisały umowę sponsoringu o określonej treści, to w ich ocenie wzajemne świadczenia realizowane w wykonaniu tej umowy mają charakter ekwiwalentny.

- Wartość świadczenia sponsorowanego powinna być uznana za odpowiednik świadczenia sponsora z uwzględnieniem nie tylko rzeczywistej wartości poczynionych świadczeń, ale także spodziewanych przez sponsora korzyści. – mówi Maciej Sawczuk. Ostrzega jednak, że fiskus podchodzi do tej kwestii co do zasady restrykcyjnie. Dlatego w momencie kształtowania postanowień umowy należy w sposób jak najbardziej precyzyjny określić wzajemne świadczenia stron oraz, jeżeli jest to możliwe, wartość tych świadczeń.

Sprawdź w LEX: Czy spółka finansując uczniowski klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, może korzystać z tzw. ulgi sponsoringowej? >

- W stosunku do już obowiązujących umów (np. sponsoring okresowy czy sukcesywny), warto rozważyć ich aneksowanie w celu zmiany (sprecyzowania) postanowień kontraktowych dotyczących świadczeń stron. Powinno to pozwolić na ograniczenie ewentualnego ryzyka kwestionowania przez organy podatkowe kosztów poniesionych na sponsoring jako koszty uzyskania przychodów, jak również w kontekście skorzystania z tzw. ulgi na sponsoring sportu w PIT i CIT – radzi mec. Maciej Sawczuk.

Sprawdź w LEX: Czy podatnik podpisujący umowę z ośrodkiem kultury na reklamę będzie mógł skorzystać z ulgi sponsoringowej? >

Także Paweł Lewandowski podkreśla konieczność jak najdokładniejszego określenia w umowie zakresu obowiązków obu stron. - Warto pamiętać, że usługi niematerialne, w tym reklamowe, są od dłuższego czasu na celowniku organów podatkowych – mówi ekspert. Dodaje, że przedsiębiorca może też w razie wątpliwości wystąpić o interpretację. - Jednak nawet gdy otrzyma pozytywną interpretację, organ podatkowy może stwierdzić w trakcie ewentualnej kontroli, że opisany stan faktyczny był inny, i zakwestionować wartość odliczeń – ostrzega Paweł Lewandowski.

Zobacz też: Ulga sponsoringowa - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 4 maja 2023 r. >