Chodzi o ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, poz. 694.

Na mocy art. 16 pkt 4 ww. ustawy wprowadzono zmiany do art. 31z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842), polegające na:

Wydłużeniu terminu na złożenie informacji o cenach transferowych:

  • do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,

Wydłużeniu terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych:

  • do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.


Zobacz również:
Nadszedł czas na definicję transakcji kontrolowanej >>
Podmioty powiązane mają problem z odzyskaniem podatku >>