Zgodnie z przepisami ustawy o CIT (art. 27c),  które weszły w życie z początkiem tego roku, informacja ta powinna zawierać w szczególności m.in. informację o liczbie przekazywanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych (MDR), z podziałem na podatki, których dotyczą. Na realizację nowych obowiązków w tym zakresie nie zostało już wiele czasu, bo zgodnie z oficjalnym komunikatem Ministerstwa Finansów, podatnicy będą zobowiązani do sporządzenia i opublikowania informacji już za 2020 r. Co więcej, co do zasady powinno to nastąpić w terminie do 31 grudnia 2021 r. Ustawodawca nie tylko nie zapomniał zatem o schematach podatkowych, ale chce, żeby informacje o tym jak podatnicy je raportują, były przez nich przekazywane do publicznej wiadomości.

O schematach podatkowych nie zapomniały także Ministerstwo Finansów, organy skarbowe, a także sami podatnicy, a o ich dobrej pamięci świadczą ich podejmowane w ostatnich miesiącach działania.

Zobacz procedurę w LEX: Raportowanie schematów podatkowych – informacje o schemacie podatkowym >

 

Większość terminów biegnie a podatnicy raportują nawet gdy są zawieszone

Jak wynika z informacji publikowanych przez Ministerstwo Finansów liczba przekazywanych informacji i zawiadomień o schematach podatkowych jest cały czas wysoka. Co istotne, raportujący realizują obowiązki informacyjne także w zakresie tzw. schematów krajowych, co do których terminy raportowania się wciąż zawieszone. Takie podejście może przynieść wyłącznie same korzyści. Raportowanie schematów “na bieżąco” jest z pewnością łatwiejsze, z uwagi na “świeżość” pamięci o faktach, które wymagają uwzględnienia w raporcie.

Zobacz w LEX: Powrót schematów podatkowych – odwieszenie terminów, ponowne raportowanie, zmiany w przepisach - szkolenie online >

 

Fiskus coraz bardziej wnikliwy

W kontekście powyższego nie można nie dostrzec wzmożonego w ostatnim czasie zainteresowania fiskusa złożonymi informacjami o schematach podatkowych (MDR-1). Zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli KAS, zaangażowanie znacznej liczby pracowników organów podatkowych (w szczególności z Centrum Kompetencyjnego przy Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie) do obsługi schematów podatkowych w znacznej mierze skróciło czas nadawania NSP, co obserwują raportujący, a także ich pełnomocnicy zajmujący się problematyką MDR. Z naszej praktyki wynika, że NSP bywa nadawane w czasie krótszym niż tydzień. Jedna z podstawowych bolączek funkcjonowania systemu została zatem w istotnej mierze wyeliminowana przez administrację skarbową.

Sprawdź w LEX: Do kogo należy złożyć czynny żal w zakresie MDR? >

Wzmocnienie aparatu skarbowego zdaje się także obecnie pozwolić urzędnikom na pogłębioną analizę merytoryczną raportów. Oznaką tego są coraz częściej przesyłane składającym informacje o schematach podatkowych wezwania o uzupełnienie lub wyjaśnienie wątpliwości (nierzadko merytorycznych) co do treści przesyłanych formularzy (zarówno dla bieżących raportowań jak i informacji MDR-1 złożonych kilka, czy nawet kilkanaście miesięcy temu).

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Dopuszczalność wydania interpretacji indywidualnej w zakresie raportowania schematów podatkowych >

Fakt, że organy podatkowe zwracają obecnie większą uwagę na merytoryczną zawartość przekazywanych informacji potwierdzać może chociażby jedna z odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania opublikowane na stronach internetowych resortu, gdzie podkreślono, że podatnicy powinni “precyzyjnie wskazywać przepisy prawa podatkowego znajdujące zastosowanie w schemacie podatkowym”.

Zobacz w LEX: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w praktyce - szkolenie online >

 


Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (art. 86h par. 1 Ordynacji podatkowej), Szef KAS może zwrócić się do przekazującego informacje MDR zarówno przed jak i po nadaniu numeru schematu podatkowego (NSP). Obecna praktyka pokazuje, że organy coraz częściej korzystają z tej drugiej możliwości, co budzi zazwyczaj zdziwienie raportujących, którzy zakładają, że nadanie schematowi numeru kończy sprawę. Jednocześnie MF zajął niedawno stanowisko, zgodnie z którym “uzupełnienie informacji lub zawiadomienia może mieć miejsce wyłącznie na wezwanie Szefa KAS” zamykając niejako raportującym drogę do dokonywania jakichkolwiek autokorekt złożonych formularzy.

Czytaj w LEX: Raportowanie schematów podatkowych przez biura rachunkowe >

W świetle powyższego należy zauważyć, że mimo braku zmiany przepisów MDR w ostatnim czasie, podatnicy, stają przed koniecznością zmaksymalizowania poziomu staranności w procesie tworzenia formularzy MDR. Wydaje się, że jedynie pełne i prawidłowe przygotowanie treści formularza pozwala jednak na zminimalizowanie ryzyka  wezwań o dodatkowe informacje ze strony KAS.

Konrad Kurpiewski, radca prawny, doradca podatkowy, ekspert ds. MDR i polityki podatkowej w PwC Polska

Agata Śliwińska, konsultant w PwC Polska

Zobacz również: Analizy cen transferowych – zła jakość może drogo kosztować >>