Co-operative compliance (występujące pod różnymi nazwami w różnych krajach) nie jest nową instytucją.

Możliwa poprawa relacji z fiskusem?

CC została wypromowana na arenie międzynarodowej ponad 10 lat temu jako program, który przyczynia się do poprawy relacji pomiędzy organami podatkowymi a dużymi podatnikami. Zdaniem OECD, CC preferuje kooperacje w przeciwieństwie do konfrontacji, a jej mechanizmy opierają się na wzajemnym zaufaniu raczej niż egzekucji obowiązków podatkowych. W rezultacie CC powinna prowadzić do poprawy przestrzegania przepisów podatkowych, jak również do lepszej transparentności działań podatników i organów podatkowych. Dzięki nowej inicjatywie ustawodawczej Polska dołączy do krajów, które oferują dużym podatnikom nowy rodzaj współpracy.

Czy program się sprawdzi?

Biorąc pod uwagę istotne korzyści zarówno dla podatników, jak i organów podatkowych, które są promowane przez CC, celem artykułu - Program współdziałania z dużymi podatnikami – polski odpowiednik co-operative compliance. Czy warto - jest znalezienie  odpowiedzi na pytanie, czy program proponowany w ramach projektu ma szanse spełnić stawiane przed nim cele w kontekście istniejącego ustawodawczego status quo, a w rezultacie zbadanie zasadności i konieczności wprowadzenia programu.

Zobacz również: 
Współpraca ze skarbówką z przywilejami i... problemami? >>

Więcej w lutowym numerze Przeglądu Podatkowego >>