Nie uznali np. poprawki o przekazaniu 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników medycznych walczących z COVID-19. Negatywnie opinie otrzymały też propozycje przekazania dodatkowych 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli oraz 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

Czytaj nowsze informacje na ten temat: Sejm odrzucił prawie wszystkie poprawki Senatu do budżetu na 2021 rok >

Rekompensaty dla jednostek publicznej radiofonii wzrost środków na naukę online

Poprawka usuwająca przepis upoważniający ministra finansów do przekazania jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensaty z tytułu utraconych w roku 2021 wpływów z opłat abonamentowych – również przepadła.

Podczas posiedzenia posłowie nie poparli poprawki dotyczącej zwiększenia o 300 mln zł środków na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów, a także by przeznaczyć 100 mln zł na program in vitro.

Tegoroczny budżet w wersji przygotowanej przez rząd i przyjętej przez Sejm przewiduje, że dochody państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł.

Zobacz też: Senat proponuje ponad 100 poprawek do budżetu na 2021 r.
PAP, kkż