Parlament prace nad ustawą okołobudżetową zakończył w zeszłym tygodniu. Tuż przed Wigilią przepisy podpisał prezydent.

W ubiegłą środę Senat przyjął poprawki do ustawy okołobudżetowej na rok 2021. Dotyczyły one m.in. wykreślenia artykułu pozwalającego w przyszłym roku przekazać skarbowe papiery wartościowe Funduszowi Reprywatyzacji. Minister finansów ma mieć możliwość przenoszenia środków w ramach budżetu, ale dopiero po wcześniejszym zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej.

Przyjęte przez Senat poprawki zakładały również, że wydanie opinii sejmowej komisji finansów będzie konieczne m.in. przy tworzeniu rezerwy celowej na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym skutków suszy, czy przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków epidemii.

Sejm następnie odrzucił wszystkie poprawki Senatu.

Zgodnie z ustawą okołobudżetową w 2021 r. rząd planuje w przyszłym roku zamrożenie wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach sektora finansów publicznych na poziomie z 2020 r. Przewidziano też zamrożenie płac sędziów, prokuratorów, asesorów i referendarzy sądowych oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku.

Zobacz również: Rząd próbuje zablokować wypłatę dodatkowych wynagrodzeń w administracji >>

Zmienią się też zasady dotyczące naliczania nagród uznaniowych. W miejsce funduszu nagród możliwe będzie przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia czy zachowania, ze środków będących w dyspozycji kierowników jednostek w funduszu wynagrodzeń, a które z przyczyn obiektywnych nie zostały wydatkowane.

 

Ustawa zakłada też podniesienie limitu wydatków dotyczących realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny, dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego; zakupu szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień.

Przewidziano także umorzenie pożyczki udzielonej Funduszowi Solidarnościowemu z Funduszu Rezerwy Demograficznej w 2019 r. oraz umorzenie pożyczki udzielonej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

Zobacz więcej: Ustawa okołobudżetowa na 2021 rok uchwalona >>