Za podjęciem uchwały wraz z poprawkami głosowało 98 senatorów, żaden nie był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą budżetową na 2021 rok zajmie się ponownie Sejm.

Czytaj również: Sejm uchwalił budżet na 2021 rok - będzie deficyt >>
 

Dodatkowe pieniądze na zdrowie

Jedna z poprawek wniesionych przez Senat przewiduje przeznaczenie 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia zdrowotne osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Senat chce również przeznaczyć 1 mld 950 mln zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

Senat przyjął też poprawki, których konsekwencją będzie przeznaczenie 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą oraz 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19.

Senat chce również przeznaczyć: 39 mln zł m.in. na wyminę silników w śmigłowcach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 60 mln zł na realizację programu Senior plus, 22 mln zł dla kół gospodyń wiejskich oraz 30 mln zł na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie.

 


Podwyżki dla nauczycieli i na zdalna nauczanie

Senat też zwiększenia o 2,5 mld zł środków na podwyżki dla nauczycieli. Senatorowie zgodzili się również, by zwiększyć o 300 mln zł środki na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów, a także by przeznaczyć 100 mln zł na program in vitro.

Wyższa izba parlamentu chce również, by w budżecie na 2021 rok znalazło się 95 mln zł na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 10 latach służby.

Uchwalona 17 grudnia  przez Sejm ustawa budżetowa na 2021 r. przewiduje, że dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł. Oznacza to, że przyszłoroczny deficyt wyniesie zatem 82,3 mld zł. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. Zaplanowano deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (zgodnie z definicją UE) na poziomie 64,7 proc. PKB. Założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 4 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń ma sięgnąć 2,8 proc., a wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, wyniesie 6,3 proc.

Zaplanowano dochody z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld zł oraz wpłatę 1,3 mld zł do budżetu państwa z zysku NBP.