Od 1 lipca 2024 r. wystawianie faktur w KSeF będzie obowiązkowe dla wszystkich czynnych podatników VAT. Od 1 stycznia 2025 r. wystawianie faktur w KSeF będzie obowiązkowe również dla podatników zwolnionych z VAT podmiotowo (u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku 200 tys. zł) oraz wykonujących czynności wyłącznie zwolnione przedmiotowo z VAT.

Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT podatnik zwolniony z VAT podmiotowo lub dokonujący sprzedaży zwolnionej nie musi wystawiać faktury, chyba że zażąda tego nabywca. W KSeF podatnicy będą identyfikowani według numeru NIP. Problem polega na tym, że podatnicy zwolnieni z VAT nie mają obowiązku rejestracji do VAT ani posługiwania się numerem NIP. Identyfikatorem podatkowym w przypadku podatników będących osobami fizycznymi niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT lub nieprowadzących działalności gospodarczej jest numer PESEL.

KSeF wymusza nowy model współpracy biur rachunkowych ze swoimi Klientami - czytaj więcej w LEX >

 

NIP konieczny by wystawić fakturę

Co to oznacza w praktyce? Ministerstwo Finansów wyjaśnia na pytanie Prawo.pl, że podatnicy zwolnieni z VAT powinni wystąpić o nadanie numeru NIP. 

- W celu wystawiania faktur w KSeF podatnicy zwolnieni z VAT, w tym podmioty realizujące działalność nierejestrową, a także podatnicy wykonujący usługi w zakresie najmu nieruchomości na cele mieszkaniowe (jeśli spełniają przesłanki odpłatnych usług wykonywanych w ramach działań spełniających definicję działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT) powinni wystąpić o nadanie numeru identyfikacji podatkowej do urzędu skarbowego, korzystając z formularza NIP-7 na podstawie ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Natomiast, nie są zobowiązani do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do VAT i zarejestrowania się jako podatnik VAT zwolniony. Przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie - informuje Ministerstwo Finansów.

- Jeśli chodzi o kwestie dotyczące otrzymywania faktur przez podmioty zwolnione z VAT, które nie posiadają numeru identyfikacji podatkowej, to w przepisach ustawy o VAT, które wejdą w życie 1 lipca 2024 r. na podatnika został nałożony obowiązek zapewnienia temu nabywcy dostępu do faktur ustrukturyzowanych (tzw. dostęp anonimowy), poprzez:

  • podanie kodu umożliwiającego dostęp do tej faktury w KSeF (kod QR) oraz danych umożliwiających zidentyfikowanie tej faktury albo
  • oznaczenie kodem umożliwiającym dostęp do tej faktury w KSeF (kodem QR), w przypadku gdy faktura jest używana poza tym systemem 

- wyjaśnia MF.

Polecamy nagranie szkolenia: Wdrożenie KSeF - zagadnienia techniczne >

 

POLECAMY

Różne terminy oznaczają komplikacje

Iwona Biernat-Baran, doradca podatkowy, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, uważa, że dwa różne terminy wdrożenia KSeF będą źródłem dodatkowych komplikacji.

- Różne terminy przystąpienia do KSeF podatników VAT czynnych i podatników VAT zwolnionych stanowić będą w praktyce duży problem. Od 1 lipca 2024 r. kłopotliwe może stać się odbieranie faktur przez podatników VAT zwolnionych, którzy pozostają poza KSeF. Ministerstwo Finansów proponuje jako rozwiązanie tzw. dostęp anonimowy. Uważam jednak, że lepszym rozwiązaniem byłoby wejście do KSeF obu tych grup w jednym terminie – mówi Iwona Biernat-Baran, doradca podatkowy, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Polecamy nagranie szkolenia: KSeF w kancelarii doradcy podatkowego – wyzwanie czy szansa? >

 

Rejestracja VAT to lepsze rozwiązanie

Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, parter w Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi, uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zarejestrowanie się do VAT przez podatników VAT zwolnionych, którzy nie mają takiego obowiązku. Jeśli zarejestrują się jako podatnicy VAT zwolnieni, ułatwi im to przede wszystkim odbieranie faktur. Wyjaśnia, że podmioty zwolnione z VAT będą miały obowiązek wystawiania faktur sprzedażowych w KSeF od 1 stycznia 2025 r. Jednak już od 1 lipca 2024 r. podatnicy VAT czynni będą wystawiać faktury w KSeF na rzecz podatników zwolnionych bez względu na to, czy są to podmioty zarejestrowane do VAT, czy nie są. 

Sprawdź w LEX: Jak określić datę otrzymania dokumentu przez nabywcę, w przypadku faktur ustrukturyzowanych przekazywanych klientom w systemie KSeF? >

- Powstaje pytanie, w jaki sposób podatnik VAT czynny ma od 1 lipca 2024 r. wystawić fakturę w KSeF na rzecz podatnika VAT zwolnionego, jeśli nie ma numeru NIP nabywcy. Najlepszym rozwiązaniem będzie jednak, gdyby ten nabywca zarejestrował się do VAT jako podatnik VAT zwolniony. Sprzedawca nie będzie miał wówczas wątpliwości, czy ma do czynienia z podatnikiem (któremu wystawia fakturę w KSeF) czy z konsumentem (któremu wystawia fakturę poza KSeF). Z kolei nabywca dokonując zakupu towarów i usług, nie będzie musiał uzyskiwać odrębnie dostępu anonimowego do każdej faktury, ale zyska dostęp do wszystkich faktur w KSeF. O rejestracji warto jednak pomyśleć odpowiednio wcześniej, ponieważ okres oczekiwania wynosi kilka tygodni - mówi Arkadiusz Łagowski. 

Wyjaśnia, że w praktyce podmioty wystawiające faktury będą miały kłopot, jak oddzielić podatników zwolnionych z VAT od konsumentów. Mogą pobierać co prawda oświadczenia, że nabywca jest podatnikiem. Jednak takie oświadczenie nie będzie ich chronić przed konsekwencjami wystawienia faktury w sposób nieprawidłowy. Tymczasem faktur konsumenckich nie będzie można wystawiać w KSeF. Powstaje też pytanie – jak MF podejdzie do faktur wystawionych w KSeF na podatnika – osobę fizyczną, która „po namyśle” uzna, że jednak nabyty towar wykorzysta wyłącznie na potrzeby prywatne. Czy taka faktura nie zostanie uznana za konsumencką?

Sprawdź w LEX: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, gdy data wystawienia faktury sprzedaży będzie wcześniejsza niż data wysłania faktury do KSeF? >

Również Iwona Biernat-Baran zaznacza, że wystawianie faktur konsumenckich poza KSeF będzie utrudnieniem także dla księgowych. Faktury B2B będą wysyłać do KSeF, faktur B2C nie będą wysyłać do KSeF, ale wszystkie faktury będą wykazywać w JPK. 

Czytaj też w LEX: Wpływ KSeF na wewnętrzne procesy w biurze rachunkowym i w przedsiębiorstwie >

Przypomnijmy, że obligatoryjne e-fakturowanie obejmie zasadniczo czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, w tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) i na rzecz organów publicznych (B2C). Obowiązek wystawiania e-faktur będą mieli podatnicy posiadający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (tylko w zakresie, w jakim to stałe miejsce uczestniczy w transakcji objętej fakturą). Przy użyciu KSeF będą wystawiane także faktury korygujące. Kary pieniężne za nieprawidłowości przy wystawianiu e-faktur będą stosowane po pół roku obowiązywania e-fakturowania przez KSeF, czyli od 1 stycznia 2025 r.

Czytaj również: Faktury konsumenckie poza KSeF skomplikują rozliczenia >>

 

KSeF w praktyce z LEX. Weź udział w cyklu szkoleń online!  >