Ze stanu faktycznego o wydanie interpretacji wynikało, że małżeństwo kupiło w lipcu 2000 r. mieszkanie. Między małżonkami obowiązywał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. W połowie 2011 r. rozwiedli się. Podatniczka wraz z byłym mężem zaplanowała przeprowadzenie podziału majątku wspólnego. Miała ona zostać wyłączną właścicielką lokalu mieszkalnego nabytego w 2000 r. w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej.

Po dokonaniu podziału majątku mieszkanie zostanie sprzedane. Wątpliwości podatniczki dotyczyły kwestii opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Nie miała ona pewności, od którego momentu należy liczyć pięć lat – od nabycia mieszkania w 2000 r., czy może od nabycia nieruchomości w wyniku podziału majątku po rozwodzie.

Czytaj w LEX: Skutki majątkowe separacji i rozwodu >

 


Ważny moment nabycia nieruchomości

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 6 sierpnia br., nr 0115-KDIT2-1.4011.224.2019.1.DW, przypomniał, że w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, pięcioletni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej. Mówi o tym art. 10 ust. 6 ustawy o PIT. Organ podatkowy wyjaśnił, że w tym przypadku datą nabycia mieszkania będzie jego zakup do ustawowej wspólności majątkowej. Będzie to zatem lipiec 2000 r. W związku z powyższym pięcioletni okres uprawniający do zwolnienia upłynął już 31 grudnia 2005 r. Planowana sprzedaż nieruchomości po dokonaniu podziału majątku wspólnego nie będzie więc stanowić źródła przychodu.

Czytaj w LEX: Wpływ zmian prawa podatkowego 2019 na praktykę notarialną >

W konsekwencji, uzyskany z tej sprzedaży przychód nie będzie podlegać opodatkowaniu PIT. Podatniczka nie będzie miała obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

 

Główna zasada dotycząca PIT od sprzedaży nieruchomości

Generalnie dochody ze sprzedaży mieszkania po upływie pięciu lat od jego nabycia są zwolnione z PIT. Wcześniejsze zbycie powoduje konieczność zapłacenia podatku od dochodu. Można skorzystać ze specjalnego zwolnienia, jeśli uzyskany przychód przeznaczy się na realizację własnych celów mieszkaniowych. Do końca 2018 r. było na to dwa lata. Nowelizacja ustawy o PIT wydłużyła ten termin. Od 1 stycznia 2019 r. są na to trzy lata. Istotną zmianą było także to, że w ciągu trzech lat konieczne jest teraz podpisanie ostatecznej umowy zakupu mieszkania, przenoszącej prawo własności do nieruchomości. Podpisanie umowy przedwstępnej, czy deweloperskiej, nie wystarczy.

Czytaj w LEX: Weryfikacja ceny sprzedaży nieruchomości przez organy podatkowe >

Co ważne, ostatnia nowelizacja wprowadziła korzystne rozwiązania dla spadkobierców. Do końca 2018 r. było tak, że pięcioletni okres posiadania mieszkania liczył się od dnia nabycia spadku, przez co trudniej było skorzystać ze zwolnienia z PIT. Od stycznia br. termin ten jest już liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości przez spadkodawcę. Dzięki tej zmianie spadkobierca szybciej może sprzedać mieszkanie bez podatku.

Zobacz również:
Własne cele mieszkaniowe źródłem ciągłych sporów z fiskusem >>

Nowe zasady sprzedaży mieszkania z pułapką na podatnika >>