Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt standardu „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”.  Standard ma stanowić pomoc w stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w sytuacjach związanych z przyjęciem - lub nie - przez jednostkę założenia kontynuacji działalności. Uwagi do projektu można składać do 4 maja 2021 r.

Kontynuowanie działalności – ocena  w sprawozdaniu finansowym

Projekt standardu uwzględnia w szczególności zagadnienia dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych w sytuacjach, gdy przyjęcie przez jednostkę założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne.

Zobacz również: MF szykuje duże zmiany w raportowaniu JPK_V7 >>

Dokument porusza także m.in. takie zagadnienia, jak:

  • zasady wyceny aktywów i zobowiązań oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym przy założeniu braku kontynuowania działalności,
  • inne wymogi dotyczące rachunkowości jednostek w sytuacji braku kontynuowania działalności lub gdy ustaną okoliczności, które skutkują brakiem kontynuowania działalności.

Uwag i komentarze do projektu można zgłaszać do 4 maja 2021 r. na adres sekretarz.KSR@mf.gov.pl. Projekt jest opublikowany w zakładce KSR.