Chodzi o ustawę z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ma na celu podjęcie dalszych działań prowadzących do uszczelnienia sytemu podatkowego, poprzez wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Ponadto, zakłada uproszczenie systemu stawek VAT oraz wprowadza zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników i nową instytucję prawa podatkowego – wiążącą informację stawkową.

 

Obowiązkowy split payment

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie miał zastosowanie do transakcji dotyczących towarów wskazanych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Ustawa wprowadza też wymóg zamieszczania na fakturze informacji o stosowanym mechanizmie podzielonej płatności. Oznaczenie to będzie mogło być stosowane w przypadku, gdy płatność za daną fakturę dokonywana będzie przelewem bankowym. Obowiązek zamieszczania informacji będzie dotyczył wyłącznie faktur dokumentujących transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Nowe stawki VAT

Jak czytamy w komunikacie prezydenta, zmiany dotyczące stawek VAT polegają na wprowadzeniu nowej, uproszczonej matrycy stawek VAT. Ustawa zakłada też ujednolicenie stawek VAT w tych samych grupach produktów, z jednoczesną zasadą równania w dół – do niższej stawki. Zmiany w tym zakresie wejdą w życie w większości w kwietniu 2020 r. Obniżone będą stawki podatku VAT m.in. dla owoców tropikalnych i cytrusowych, każdego rodzaju pieczywa oraz ciastek, żywności dla niemowląt i małych dzieci, czy też wszelkiego rodzaju książek, z 8 do 5 proc. Natomiast stawka podatkowa dla gazet, czasopism i dzienników, a także e-prasy wynosić będzie 8 proc., a nie jak dotychczas 23 proc.

Na niektóre towary stawka VAT będzie wyższa. - W związku z ujednoliceniem opodatkowania całych grup towarowych, jak również generalnego obniżania stawek podatku dla produktów niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka, podwyższone zostały stawki podatku dla niektórych towarów - napisano w komunikacie.

Zobacz więcej: Split payment od listopada >>

Nowa matryca stawek VAT coraz bliżej >>