Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma być obowiązkowe w przypadku transakcji pow. 15 tys. zł., dotyczących sprzedaży 150 towarów i usług. Ich wykaz będzie określony w nowym załączniku do ustawy o VAT (nr 15). Z projektu wynika, że obowiązkiem stosowania split paymentu zostanie objęta sprzedaż m.in.:

 • węgla,
 • prętów ze stali,
 • rury,
 • srebro, złoto i ołów,
 • komputery,
 • aparaty fotograficzne,
 • akumulatory,
 • odpady szklane,
 • surowce wtórne,
 • usługi robót budowlanych,
 • usługi malarskie,
 • usługi szklarskie.

Czytaj w LEX: TAX FREE bez limitu obrotów >

Jeśli z przepisów będzie wynikał obowiązek zastosowania split paymentu, wystawca faktury będzie musiał umieścić na niej dopisek o treści mechanizm podzielonej płatności. Podmiot dokonujący zapłaty będzie musiał dokonać płatności w ten sposób.

 

Postulaty częściowo uwzględnione

- W końcu opublikowany został ostateczny projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności na wybrane towary i usługi. Czasu jest jednak bardzo mało ponieważ nowe przepisy mają wejść w życie już 1 września. Co cieszy, to uwzględnienie części istotnych uwag przedsiębiorców i Ministerstwa Przedsiębiorczość i Technologii – ocenia Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii Martini i Wspólnicy. Po pierwsze dopuszczono możliwość dokonywania płatności zaliczkowych. W tej sytuacji zamiast numery faktury wpiszemy „zaliczka”.

Czytaj w LEX: Obowiązkowy split payment >

Po drugie stosowanie kompensat nie będzie traktowane jako naruszenie przepisów nakładających obowiązek uregulowania danej faktury w mechanizmie podzielonej płatności. - Ponadto złagodzono sankcję dla wystawcy faktury, za złamanie obowiązku wskazania na niej dopisku "mechanizm podzielonej płatności". Sankcja ta wyniesie 30 proc. VAT zamiast 100 proc. Jednocześnie zgodzono się na postulat, że jeżeli nabywca zapłaci w podzielonej płatności, pomimo braku stosownego oznaczenia na fakturze, sprzedawca nie będzie ponosił sankcji – dodaje Łagowski.

Zobacz również: Dotkliwe kary za brak podzielonej płatności >>

Niższe sankcje za brak podzielonej płatności

W nowej wersji projektu zmniejszono również do 30 proc. (ze 100 proc.) sankcję za brak dokonania przez nabywcę obowiązkowej podzielonej płatności. Sankcja nie będzie również ustalana, jeżeli mimo uregulowania faktury w inny sposób (zamiast obowiązkowego zastosowania mechanizmu podzielonej płatności), dostawca lub usługodawca rozliczy cały podatek należny wynikający z tej faktury. Wprowadzono też wiele pomniejszych doprecyzowań.

Czytaj w LEX: Matryca stawek VAT >

 


Część pytań jednak odpowiedzi

Niestety jednak część pytań została bez odpowiedzi, jak to, czy płatnik faktury będzie mógł odmówić zapłaty należności z faktury, jeśli rachunek bankowy wskazany do przelewu nie będzie miał otwartego rachunku VAT. Ponadto nadal nie będzie możliwości przelewania środków miedzy rachunkami VAT w różnych bankach. Nie będzie także możliwości dokonania płatności w mechanizmie podzielonej płatności w innych walutach. Ministerstwo Finansów usprawiedliwia to obawami o szczelność systemu.

Pełna wersja projektu tutaj >>