- Będziemy dążyć do tego, by nowe przepisy były jak najlepsze, a jednocześnie zrównoważyły relację między podatnikami a organami podatkowymi - zapewniał Filip Świtała, wiceminister finansów podczas konferencji zorganizowanej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Podkreślał, że ordynacja podatkowa jest najważniejszą ustawą. Zdaniem uczestników konferencji projekt mógłby jeszcze lepiej regulować relacje między podatnikami i organami podatkowymi.

Zobacz również:
Doradcy: Nowe przepisy nie ochronią podatników >>

Relacje z organami podatkowymi mają być przyjaźniejsze >>

Nowa Ordynacja podatkowa - najistotniejsze rozwiązania >>

Nowa ordynacja podatkowa jest efektem kilkuletnich prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego pod kierunkiem prof. Leonarda Etela. Jego zdaniem konieczne jest przywrócenie zaufania w kontaktach organów podatkowych i podatników.

 


Nowe rozwiązania w ordynacji podatkowej

Do nowej ordynacji podatkowej zostaną wprowadzone m.in. dłuższe okresy na złożenie zażalenia na postanowienie (z 7 do 14 dni) i odwołania od decyzji (z 14 do 30 dni) , adres podatnika w dokumentach rejestracyjnych będzie automatycznie adresem dla celów podatkowych, nie będzie postępowań podatkowych w sprawie niskich kwot, a postępowania w sprawach do 5 tys. zł będą uproszczone. Ma także zostać wprowadzony obowiązek kontaktu mailowego z organami podatkowymi. Wymóg ten ma dotyczyć wszystkich przedsiębiorców z wyjątkiem tych najmniejszych. Projekt nowej ordynacji podatkowej zawiera także propozycje wprowadzenia dodatkowych form współpracy. Mają to być: rozprawa, umowa podatkowa, mediacje, konsultacje i współdziałanie.

 

 

 

Iwona Biernat-Baran, doradca podatkowy, zwróciła uwagę, że projekt nowej ordynacji jest szansą unowocześnienia stosunków między podatnikami i organami podatkowymi. Jej zdaniem, bardzo dobrym rozwiązaniem jest ujęcie w jednym akcie prawnym pełnego katalogu zasad, jakimi kierować się będą musiały organy podatkowej.

Zdaniem Jowity Pustuł, doradcy podatkowego, podatnik powinien być jednak chroniony jeszcze bardziej. Ekspertka zwraca uwagę, że w sporach z fiskusem, to organy podatkowe zawsze będą na uprzywilejowanej pozycji. – Na uwagę zasługują nowe instytucje, które ma wprowadzić nowa ordynacja podatkowa, czyli przede wszystkim negocjacje i konsultacje skutków podatkowych – podkreśla Pustuł. Dodaje jednak, że szkoda, że projekt nie przewiduje jednak możliwości oceny skutków podatkowych przed dokonaniem transakcji, a nie dopiero po jej zawarciu. Wątpliwości ekspertki budzi też zasada domniemania dobrej wiary podatnika. Jej zdaniem organy podatkowe będą mogły zbyt łatwo od niej odchodzić.

Zobacz również:
Będzie nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej >>

Podmioty powiązane czekają rewolucyjne zmiany >>
Organy podatkowe będą miały jeszcze więcej uprawnień >>

Surowsze relacje z fiskusem w ustawie o KAS

Przepisy nowej ordynacji podatkowej najprawdopodobniej wejdą w życie na początku 2020 r. Tymczasem na relacje między fiskusem a podatnikami wpływ ma także ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji tych przepisów. Jak poinformowano, celem zmian ma być zwalczanie szarej strefy i wyłudzeń podatkowych dzięki sprawniejszej  działalności KAS. Organy KAS będą miały szerszy dostęp do informacji o podatnikach. Chodzi o dodanie do katalogu informacji, które mogą zbierać organy KAS, także informacji o zdarzeniach mających wpływ na powstanie lub wysokość niepodatkowych należności budżetowych. Dodatkowo mają zostać doprecyzowane przepisy dotyczące możliwości korzystania przez organy KAS z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych w celu realizacji ustawowych zadań KAS. Przetwarzanie danych będzie dokonywane w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych – CRDP.

Zmiany w kontroli celno-skarbowej

Rząd zdecydował także o uzupełnieniu przepisów dotyczących trybu przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, w tym również kontroli posiadania oraz produkcji i obrotu automatami do gier hazardowych.