Rozporządzenie z 4 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych zostało opublikowane w Dz. U. z 7 stycznia 2021 r. pod poz. 29.

Zobacz procedurę w LEX: Termin zapłaty ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych >

Określa ono nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, czyli tzw. estońskim CIT:

  • zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ZAW-RD oraz
  • oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych OSW-RD

Rozporządzenie wchodzi w życie 8 stycznia 2021 r.

Zobacz procedurę w LEX: Wysokość ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych >

Nowe wzory stosuje się począwszy od roku podatkowego, który rozpoczyna się po 31 grudnia 2020 r.

Zobacz również:
Nowy Rok z licznymi zmianami w prawie >>
Rok 2020 ciężki dla podatników, nie tylko przez epidemię >>
Estoński CIT już od 1 stycznia 2021 roku