Przedsiębiorcy wnioskują, aby wyłączyć z podstawy opodatkowania podatku od niektórych instytucji finansowych wartości aktywów bankowych powstałych w wyniku:

  • zaangażowania banków w proces restrukturyzacji przedsiębiorstw,
  • finansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO),
  • finansowania nowych projektów inwestycyjnych w ramach realizacji szeroko rozumianego Europejskiego Zielonego Ładu na rzecz tworzenia zrównoważonej gospodarki UE.

Jak podkreśla Rada Przedsiębiorczości, wprowadzenie tych zmian w podatku bankowym ma na celu ratowanie sytuacji gospodarczej poprzez stworzenie bankom warunków finansowych umożliwiających finansowanie restrukturyzacji kredytobiorców oraz kredytowanie nowych inwestycji ważnych dla rozwoju kraju, w tym inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zobacz również: MF szykuje narzędzia do poboru podatku od handlu detalicznego >>

Zdaniem Rady, możliwości takiego finansowania mogą w wielu przypadkach przesądzić o istnieniu wielu firm, a nawet branż. Rada Przedsiębiorczości jest przeciwna obowiązywaniu wysokich obciążeń fiskalnych banków, które uniemożliwiają w praktyce finansowanie restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw i dostosowanie polskiej gospodarki do nowych realiów gospodarki światowej.

Czytaj w LEX: Podatek od niektórych instytucji finansowych w świetle art. 124 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej  >