Stanowisko takie szef KNF przedstawił we wtorek na spotkaniu Związku Banków Polskich Jastrzębski. - My w KNF mamy pewną wizję, jak można by do tego tematu podejść. Najważniejsze jest, aby z uwagi na narosłe wokół tego tematu oczekiwania można było zaprezentować koncepcję, wokół której daje się zbudować możliwe szeroki konsensus - dodał.

Zobacz w LEX: Dochodzenie roszczeń na gruncie kredytów frankowych w praktyce - nagranie ze szkolenia >

- Dlatego też uważam, że rozwiązanie, które zakładałoby zaoferowanie przez banki klientom np. dobrowolnej możliwości zawierania porozumień, na mocy której klient rozliczałby się z bankiem tak, jak gdyby jego kredyt od początku był kredytem złotowym oprocentowanym według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o stosowaną historycznie dla takich kredytów marżę, jest rozwiązaniem najbardziej spójnym  - powiedział Jastrzębski. Jego zdaniem jest to rozwiązanie, które ma szanse powodzenia. 

Czytaj: Kto rozwiąże problemy frankowiczów - Unia, Sąd Najwyższy czy państwo>>
 

Przewodniczący KNF poinformował, że rozpoczął rozmowy w tej sprawie z UOKiK, by zapewnić ochronę praw konsumentów oraz stabilność i trwałość porozumień, które były zawierane pomiędzy bankami a klientami.

Czytaj w LEX:

Typy roszczeń na gruncie kredytów frankowych >

Wady prawne umów kredytów denominowanych/indeksowanych >

Wartość przedmiotu sporu przy roszczeniach wynikających z kredytów frankowych >

Wysokość roszczenia dochodzonego na gruncie umowy kredytu frankowego >

Konstruowanie roszczenia w pozwie frankowym – zagadnienia praktyczne >