Projekt nowelizacji ustawy o akcyzie obniżający wysokość tego podatku na wyroby alkoholowe wytwarzane przez małych producentów trafi do Komisji Finansów Publicznych - zdecydował Sejm.

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Jak powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski przedstawiając propozycje rządu, głównym celem zmian jest wdrożenie trzech dyrektyw unijnych - horyzontalnej, obronnej i alkoholowej.

- Najważniejszą zmianą jest elektronizacja wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, czyli objęcie ich monitorowaniem przy użyciu systemu EMCS. Obecnie przemieszczanie jest monitorowane przy użyciu dokumentów papierowych. Bardzo ważną zmianą jest wprowadzanie w Polsce preferencji dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych. Będzie to polegać na obniżeniu o połowę stawki akcyzy oraz na dodaniu do ustawy definicji małego, niezależnego producenta – powiedział Sarnowski przedstawiając projekt ustawy.

Dodał, że na tym rozwiązaniu skorzystają producenci win, miodów pitnych i wódek regionalnych. Stwierdził, że jest to ważna informacja dla ponad 150 polskich winnic, kilkunastu producentów cydru, perry i miodu pitnego, ale także dla 62 tysięcy polskich sadowników, którzy „mogą być zainteresowane przetwarzaniem swoich owoców w dobre polskie wyroby regionalne”.

 

Zmiany w akcyzie dla małych producentów alkoholu

Zaproponowany przez ministra finansów projekt przewiduje:

 • Wprowadzenie preferencji podatkowych dla małych producentów napojów alkoholowych polegające na:
  • obniżeniu do 50% podstawowej stawki akcyzy,  
  • dodaniu definicji małego, niezależnego producenta,
  • wprowadzeniu systemu certyfikowania dla takich producentów
  • Na zmianach najbardziej skorzystają rolnicy i sadownicy (podmioty spełniające definicję małych producentów). O wprowadzenie takiego rozwiązanie apelowali m.in. mali winiarze i cydrownicy. Dzięki nowym przepisom rząd będzie wspierać mały biznes i produkty „made in Poland”.
 • Wprowadzona zostanie elektronizacja wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, poprzez objęcie tych przemieszczeń monitorowaniem w Systemie EMCS.
  • Obecnie przemieszczanie wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji na terytorium UE (tj. nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy) odbywa się na podstawie tzw. uproszczonego dokumentu towarzyszącego w formie papierowej.
  • Po zmianach, przemieszczanie tych wyrobów pomiędzy państwami członkowskimi UE będzie się odbywało w Systemie EMCS, na podstawie elektronicznego dokumentu.
 • Termin całkowitej elektronizacji ewidencji i innych dokumentacji akcyzowych zostanie  przesunięty z 1 stycznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r. Zapewni to czas na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej.
 • Uelastyczniona zostanie sprzedaż na odległość wyrobów akcyzowych. Dzięki temu, również sprzedawca wysyłający wyroby z innego państwa członkowskiego będzie mógł bezpośrednio rozliczyć się z akcyzy na terytorium kraju.

(kk/ks/pap)

Czytaj: Od stycznia wyższa akcyza - zdrożeją alkohol i papierosy>>