Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi nie mogą nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

Podstawowy termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) upłynął 30 czerwca. Był to również termin na uzupełnienie złożonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane, które dotychczas nie były wymagane. Służy do tego Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Zgodnie z komunikatem MF, rozpoczęcie rejestracji do 30 czerwca będzie uznawane za  dochowanie wyznaczonego terminu, pod warunkiem zakończenia procesu rejestracji (i zarejestrowania) podmiotu w CRPA do 31 sierpnia 2021 roku.

Czytaj w LEX: Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych >

 

Zgłoszenia do rejestru

Ministerstwo Finansów przypomniało, że termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA upłynął 30 czerwca br. i dotyczył:

  • pośredniczących podmiotów węglowych i pośredniczących podmiotów gazowych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie powiadomienia złożonego właściwemu w sprawach akcyzy naczelnikowi urzędu skarbowego,
  • podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
  • podmiotów zużywających nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących osobą fizyczną zużywających wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku akcyzowym.

Zobacz również:
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca >>
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy>>

 

Uzupełnienie danych

30 czerwca br. to również data graniczna na uzupełnienie złożonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane, które dotychczas nie były wymagane.

Czytaj w LEX: Akcyza 2021 - przewodnik po zmianach >

Co ważne, zarówno zgłoszenie rejestracyjne do CRPA, jak i jego uzupełnienie muszą zostać złożone przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), co wymaga założenia konta na tym portalu.

Sprawdź w LEX: