Jak przypomina resort finansów, obowiązek składania miesięcznych deklaracji podatkowych obowiązuje np. w przypadku:

 • produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym,
 • zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy,
 • opodatkowania:
  • wyrobów węglowych,
  • energii elektrycznej,
  • suszu tytoniowego,
  • wyrobów gazowych.

 

Rodzaje deklaracji

 • AKC-4/AKC-4zo - dotyczy podatku akcyzowego m.in. od wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, paliw silnikowych,
 • AKC-WW - dotyczy podatku akcyzowego od wyrobów węglowych,
 • AKC-WG - dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),
 • AKC-EN - dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej,
 • AKC-ST/AKC-STn - dotyczy podatku akcyzowego od suszu tytoniowego.

 

Zobacz również: Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy >>

 

Terminy składania deklaracji

 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego,
 • wyroby węglowe (dłuższy termin) – do 25. dnia drugiego miesiąca od kwartału/miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • energia elektryczna i wyroby gazowe - termin powiązany z upływem terminu płatności lub z zużyciem/użyciem tych wyrobów.

 

Kwartalne deklaracje akcyzowe

W lipcu pojawi się także nowy obowiązek składania deklaracji podatkowych za okres kwartalny. Będzie miał on zastosowanie do wyrobów:

 • objętych zwolnieniem od akcyzy,
 • opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.

Jak tłumaczy MF, w deklaracji tej wykazywane będą ilości wyrobów akcyzowych wraz ze stawką akcyzy i podatkiem akcyzowym, jaki byłby należny w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zwolnienia albo zastosowania stawki zerowej. Deklaracje kwartalne złożą m.in.:

 • podmioty prowadzące składy podatkowe, które mają do zadeklarowania wyłącznie wyroby zwolnione lub objęte zerową stawką akcyzy,
 • podmioty nieprowadzące składów podatkowych dokonujące czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyłącznie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy,
 • podmioty będące podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia napojów alkoholowych do celów zwolnionych od akcyzy np. do produkcji octu, olejków eterycznych,
 • podmioty będące podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia wyrobów energetycznych, dla których ma zastosowanie stawka zerowa, do produkcji innych wyrobów np. do produkcji farb, lakierów.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów. >>