- Nowa rzeczywistość zmienia postawy i oczekiwania pracowników. W ich identyfikowaniu pomocne są badania pulse-check i nowe technologie. W PwC oraz u naszych klientów wykorzystujemy aplikację M.A.I.A. - dzięki elementom sztucznej inteligencji narzędzie analizuje udzielone przez pracowników odpowiedzi, bada trendy, odkrywa ukryte zależności i udziela pragmatycznych rad menadżerom, jak budować i utrzymywać zaangażowanie pracowników. Badanie postaw najmłodszego pokolenia ma tym większy sens, że wraz ze zdobywanym doświadczeniem będą oni zmieniać zdanie w wielu kwestiach. Ich uchwycenie pozwoli na efektywne zarządzanie talentami i całym zespołem” – mówi Dorota Dębińska-Pokorska, partner w PwC odpowiedzialna za usługi z obszaru People & Change.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa 4.0 - rozwiązania dla pracodawców i pracowników >

Z badania przeprowadzonego przez firmy PwC, Well.HR i Absolvent Consulting na potrzeby raportu w kwietniu 2020 r. wynika, że mając do wyboru stabilne zatrudnienie w firmie lub pracę na własny rachunek, zdecydowana większość, bo aż 81,5 proc. respondentów wybrała pierwsze rozwiązanie. Wraz z wiekiem znaczenia nabiera także rodzaj umowy z pracodawcą – umowę o pracę jako preferowaną formę zatrudnienia wskazało 55 proc. osób poniżej 20. roku życia i 84 proc. respondentów powyżej 25 lat.

Zobacz również: Firmy muszą zorganizować i utrzymać bezpieczne warunki pracy >>

Raport: Polacy pracują zdalnie krócej, ale efektywniej >>

Młode osoby cenią sobie także zrównoważone podejście do podziału między pracą a życiem prywatnym. Respondenci postawieni przed wyborem między work-life balance a wysokimi zarobkami - w większości wybrali work-life balance (59 proc. vs 40 proc.).

Czytaj w LEX: Jak zadbać o zdrowie psychiczne pracowników - budowanie odporności psychicznej w kryzysie >

 

- Młode pokolenie ceni transparentność i "grę w otwarte karty". Ważne jest dla nich zwłaszcza otwarte komunikowanie wynagrodzeń, jasno określone zasady współpracy i dobre warunki do rozwoju. Wbrew obiegowym opiniom, Zetki nie szukają w pracy szefa, który będzie ich kumplem, ale takiego, który stanie się dla nich autorytetem. Za szansę do rozwoju uważają m.in. częsty feedback. Lubią różnorodne wiekowo organizacje, bo mają świadomość, że mogą się wiele nauczyć od bardziej doświadczonych kolegów – mówi Joanna Kotzian, współzałożycielka Well.HR.

Czytaj w LEX: Zarządzanie multigeneracyjne – jak stać się organizacją inteligentną generacyjnie? >

Co jest dla młodych ważne w pracy?

Połowa respondentów badania jako najważniejszy element w pracy wskazała przyjazną atmosferę (50 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: zdobycie doświadczenia zawodowego (49 proc.), poczucie sensu wykonywanej pracy (43 proc.), wysokie zarobki (42 proc.) i praca zgodna z zainteresowaniami (36 proc.). Z kolei na przeciwległym biegunie, jako elementy nie do zaakceptowania, młodzi wymienili: brak możliwości rozwoju (53 proc.), zarobki nieadekwatne do oczekiwań (52 proc.), konflikt w zespole (49 proc.), wysoki poziom stresu (48 proc.) i brak możliwości awansu (34 proc.).

Czytaj w LEX: Nowe uprawnienia pracodawców w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii >

Co oznaczają wysokie zarobki? Mediana oczekiwań respondentów badania ukształtowała się na poziomie 4 tys. zł netto. Najwyższe oczekiwania finansowe (powyżej mediany) mają studenci kierunków medycznych oraz biologiczno-przyrodniczych, a najniższe (poniżej mediany) studenci kierunków artystycznych, społecznych i humanistycznych.

Podejmując decyzję o aplikowaniu na ofertę zatrudnienia, młodzi Polacy dokładnie sprawdzają przyszłego pracodawcę. Prawie wszyscy sprawdzają profil działania firmy oraz poziom wynagrodzenia, a 78 proc. kandydatów – ofertę benefitów. 86 proc. sprawdza opinie na temat pracodawcy w internecie, w porównaniu z 72 proc. osób odwiedzających stronę kariera i 71 proc. pytających o opinię znajomych. Natomiast profile pracodawców w mediach społecznościowych sprawdza niemal 60 proc. uczestników badania. Dla prawie 70 proc. badanych ważne są wartości firmy oraz jej wizja i misja.

Czytaj w LEX: Praca zdalna - co zmieni tarcza antykryzysowa 4.0 >

 


- Żyjemy w czasach transformacji kulturowej i biznesowej – to fakt. Kompetencjami przyszłości są umiejętność szybkiego uczenia się nowych rzeczy i oduczania starych metod pracy czy współpracy, szczególnie w odniesieniu do używanej technologii, która optymalizuje i poprawia efektywność czasu i kosztów. Młode pokolenie sprawdzi się idealnie w takim środowisku. Oczekiwania tego pokolenia w stosunku do miejsca pracy również transformują. Zachowanie poczucia bezpieczeństwa, szacunku i docenienia w pracy powinny być definiowane razem z nimi, ponieważ chcą oni, by ich wartości i przekonania były częścią kultury organizacyjnej. Radość, życie i zdrowie są celem samym w sobie – nie praca – mówi pokolenie Z i millenialsi” – dodaje Joanna Tonkowicz, partner zarządzająca Absolvent Consulting.

Czytaj w LEX: Pracodawca będzie mógł wysłać pracownika na przymusowy urlop wypoczynkowy >

Dobry pracodawca, czyli jaki?

Na zaufanie do pracodawcy oraz na postrzeganie jego marki przez młodych ludzi mają wpływ przede wszystkim transparentność wynagrodzenia (56 proc.) oraz opinia znajomych (54 proc.). Dobry pracodawca to dla młodych ludzi taki, który już teraz buduje z nimi relacje w partnerski sposób, stawiając na ważne dla nich tematy, takie jak rozwój, dzielenie się wiedzą i wsparcie działalności na uczelniach, najchętniej podczas spotkań umożliwiających interakcję.

Według młodych dobry pracodawca prowadzi warsztaty na uczelniach lub w swojej siedzibie (45 proc.), organizuje szkolenia/spotkania online (44 proc.), wspiera organizacje studenckie i uczelnie (44 proc.) oraz bierze udział w targach pracy (43 proc.).

Wśród benefitów młodzi najczęściej wskazują dostęp do szkoleń, ubezpieczenie zdrowotne, możliwość pracy zdalnej i elastyczne godziny pracy.

- Badanie pokazuje, co jeszcze możemy zrobić jako pracodawcy, aby proaktywnie się przygotować na ‘nową rzeczywistość’ w jeszcze bardziej zróżnicowanych pokoleniowo zespołach. Tu warto postawić jeszcze jedno pytanie: czy przed nami kolejna wojna o talenty czy raczej współpraca między pracodawcami w zakresie wzmacniania kompetencji całego młodego pokolenia? Zetki wybiorą te firmy, które będą chciały wywrzeć jak najszerszy pozytywny wpływ, a swoją misją i wizją przyciągną wszystkie pokolenia – dodaje Tina Sobocińska, dyrektor zespołu Human Capital w PwC.

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy >