- Świat po COVID jest w pewnym sensie umowny. Dziś jest COVID-19, za rok może być COVID 20 - musimy przyzwyczaić się do zmian - mówił prof. dr hab. Tomasz Rostkowski z Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej. Firmy szybko przeszły na pracę zdalną, ale teraz muszą nauczyć się korzystać z nowych narzędzi. - To, co śledziliśmy wcześniej jako dobre praktyki, z dnia na dzień musiało stać się codziennością. Wiele firm jakoś pracuje z nowymi technologiami, ale to wcale nie oznacza efektywnego ich wykorzystania - podkreślał prof. Rostkowski.

Czytaj w LEX: Nowe uprawnienia pracodawców w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii >

Większość możliwości, z których obecnie korzystają firmy organizując pracę zdalną, była dostępna już od wielu lat. Brakowało jednak motywacji do zmiany, mimo że pracownicy w wielu badaniach wskazywali, że możliwość pracy zdalnej i pracy elastycznej miałaby dla nich duże znaczenie.  

Czytaj w LEX: Praca zdalna - ewidencjonowanie >

Epidemia nie tylko zagrożeniem dla firm, ale i szansą

Epidemia budzi strach, ale warto popatrzyć na nią jako szansę. - Jeśli spojrzymy wstecz, to okaże się, że każda epidemia powodowała ogromne zmiany społeczne, które były też zmianami postępowymi. Epidemia grypy przyczyniła się na przykład do zniesienia prawa pańszczyźnianego w zachodniej Europie. Warto w ten sposób spojrzeć również na COVID-19 - mówiła Agnieszka Szpara, Dyrektor ds. Relacji w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Czytaj w LEX: Zawieszenie obowiązków tworzenia ZFŚS, odprowadzania odpisu podstawowego i wypłaty świadczeń urlopowych >

Prof. Rostkowski podkreślił, że COVID jest problemem globalnym, co oznacza, że nie tylko my mamy z nim kłopot. Wszyscy są w podobnej sytuacji. - To szansa na przyspieszenie digitalizacji, ograniczanie kosztów, a część organizacji znalazła w epidemii sposób na zwiększenie konkurencyjności i zwiększenie przychodów - zaznaczył.

Czytaj też: Praca zdalna - oszczędność firmy i koszty pracowników >

10 kluczowych wyzwań dla pracodawców według prof. Tomasza Rostkowskiego

 1. praca elastyczna/zdalna dopasowana do potrzeb i możliwości pracowników, ale i potrzeb i możliwości pracodawcy
 2. poprawa efektywności i jakości pracy  
 3. elastyczność względem stosowanych umów i wzajemnych zobowiązań. COVID uwidocznił archaiczność przepisów kodeksu pracy
 4. budowanie więzi emocjonalnych i lojalności względem firmy
 5. zdrowie - skupienie się na zapobieganiu problemom zdrowotnym, a nie tylko ich leczeniu, co pozwoli na oszczędności
 6. nowe kompetencje menedżerów i uzupełnienie dotychczasowych
 7. nowe kompetencje pracowników i uzupełnienie dotychczasowych
 8.  prewencja - systemy wczesnego ostrzegania, aby zmniejszać ryzyko wystąpienia problemów
 9. digitalizacja, która pozwoli na kreowanie stanowisk wysokiej jakości
 10. rozszerzenie opieki na rodziny pracowników

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy >

Bezpieczny powrót do pracy

Nie da się stale żyć w zamknięciu i izolacji. Musimy nauczyć się żyć z wirusem. Część firm już podjęło decyzję o powrocie, przynajmniej częściowym do pracy, inne jeszcze się przygotowują. Dr. n o zd. Monika Tomaszewska, dyrektor Departamentu Pielęgniarstwa i Położnictwa w Grupie LUX MED podkreśla, że są trzy filary minimalizowania zakażeń. To zachowywanie dystansu społecznego 1,5-2 m, osłona ust i nosa oraz dezynfekcja. To bezwzględna prewencja, istotna zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Kluczowe są przemyślane rozwiązania, dopasowane do profilu firmy i realne do wdrożenia. Monika Tomaszewska radzi, aby przygotowując zasady pracy w biurze korzystać ze sprawdzonych źródeł wiedzy nt. zakażeń i sposobów zapobiegania ekspozycjom. Podkreśla, że żadne rozwiązania nie będą skuteczne, jeżeli nie będą zaakceptowane i stosowane przez pracowników. Niezwykle ważna jest też samoocena i samokontrola pracowników - każdy pracownik powinien mieć świadomość, jakie objawy są charakterystyczne dla COVID i co powinien zrobić, jeśli zauważy je u siebie. Ważne są procedury - to ona pozwolą odpowiednio i szybko zareagować, kiedy pojawi się potencjalne zagrożenie.

Zobacz procedurę w LEX: Ryczałt za sprzęt używany do pracy zdalnej w dobie pandemii koronawirusa >

Czytaj w LEX: Co powinien zrobić pracodawca jeśli u pracownika stwierdzono koronawirusa? >

 

Uczestnicy webinaru mieli możliwość przyjrzenia się, w jaki sposób obowiązujące wymogi zostały wdrożone w firmie Nestle. Tomasz Tarnawski, Safety and Health Employee Corporate Manager w Nestle opowiedział o wprowadzonych w jego organizacji zmianach. To m.in. reorganizacja stanowisk pracy lub ich fizyczne odgrodzenie, zmiany w organizacji pracy, aby ograniczyć skupiska ludzi, spotkania wirtualne zamiast tradycyjnych, reorganizacja transportu pracowników i sal spotkań oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych. Tomasz Tarnawski podkreślał, że kluczowe znaczenie ma komunikacja, która powinna obejmować informowanie pracowników, szkolenia - w razie potrzeby i możliwości zgłaszania przez pracowników sugestii i obaw.

Czytaj w LEX: Bezpieczna praca osób świadczących pracę w formie telepracy - krok po kroku >

W panelu dyskusyjnym pt. Świat w dobie COVID-19 a budowanie bezpiecznego środowiska pracy udział wzięli:

 • Tomasz Groń (Dyrektor Zarządzający, Benefit Systems Oddział Fitness),
 • Magdalena Kartasińska (Kierownik Działu Dietetycznego, Daily Fruits),
 • Marcin Nowacki (Wiceprezes ZPP),
 • dr Monika Tomaszewska - Dyrektor Departamentu Pielęgniarstwa i Położnictwa Grupa LUX MED,
 • Tomasz Tarnawski - Safety and Health Employee Corporate Manager, Nestle,
 • prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa - prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy

 


Kolejny webinar już 18 czerwca

Webinar pt. "Nowe wymagania w czasach COVID-19 – Jak zbudować i utrzymać bezpieczne warunki pracy" był pierwszym wydarzeniem w ramach nowego projektu Kapitał Zdrowia. 18 czerwca o godz. 14.00 odbędzie się kolejny bezpłatny webinar pt. “Zdrowie na etacie – Rozwiązania HR w obszarze kapitału zdrowia”, który pozwoli znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania:

 • W jaki sposób dokonywać segmentacji pracowników w podziale na grupy zawodowe, demograficzne i grupy ryzyka?
 • Jak dopasować rozwiązania w obszarze Kapitału Zdrowia do różnych segmentów pracowników?

Webinar będzie wydarzeniem praktycznym i pokazującym konkretne rozwiązania. Przewidziano między innymi: Business Case, dyskusję panelową oraz chat z Uczestnikami.

Udział bezpłatny

Rejestracja >

Serwis Prawo.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Partnerzy strategiczni:

 • Benefit Systems SA
 • Grupa Lux Med
 • Dailyfruits

Partnerzy wspierający:

 • ALAB laboratoria
 • Deloitte Polska