Także we wtorek, 7 kwietnia, ma odbyć się w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 330). 

 


To kolejne rozwiązania, które mają zapobiegać skutkom negatywnego oddziaływania koronawirusa na gospodarkę. - Jest to kontynuacja działań zawartych w Tarczy Antykryzysowej, która wspiera przedsiębiorców i pracowników. Nowe rozwiązania pomogą firmom przetrwać trudny okres oraz zapewnią im bezpieczny powrót do normalnego funkcjonowania na rynkach polskim i światowym – napisało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

Projekt przewiduje m.in.:

  • 3-miesięczne „wakacje składkowe” dla przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 ubezpieczonych. Firmy te – w zamian za utrzymanie zatrudnienia – mają mieć pokrywane obowiązkowe składki w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności dotyczących składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Koszt to około 2,1 mld zł miesięcznie, czyli około 6,3 mld zł na trzy miesiące;
  • rozszerzenie świadczenia postojowego dla osób na umowach cywilnoprawnych do 3 miesięcy. Dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (umowy cywilnoprawne);
  • zwolnienie spółdzielni socjalnych ze składek wszystkich płatników, bez względu na liczbę pracowników;
  • zabezpieczenie środków finansowych kierowanych na powstrzymanie COVID-19 przed przymusem egzekucyjnym (w ramach postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych oraz egzekucji administracyjnej);
  • zasiłek dla rolników i pracujących z nimi domowników w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przypadku objęcia ich obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19.

 
Czytaj również: Emilewicz: Rząd pracuje nad Tarczą Antykryzysową 2.0>>