Z trzeciego sondażu Business Centre Club i 4 Business & People zatytułowanego „Walka o biznes trwa” wynika, że zdaniem 42 proc. badanych praca zdalna zmniejsza satysfakcję z pracy, a 12 proc. głosów opowiedziało się za zwiększeniem satysfakcji, o tym, że dezintegruje ona organizację przekonanych było 49 proc. ankietowanych (12 proc. ankietowanych uważało, że ma charakter integrujący, a 30 proc. - że pozostaje bez wpływu na organizację). Z kolei o tym, że praca zdalna pozwala na porównywalną jakość pracy przekonanych było 44 proc. badanych (38 proc. - za zmniejszeniem jakości pracy), a za tym, że pozostaje bez wpływu na rozliczenie pracy opowiedziało się 49 proc. wskazań wobec 43 proc. odpowiedzi, że wiąże się z trudnościami w rozliczeniu. Według autorów badania, pracownicy doskonale zdali sobie sprawę z plusów i minusów. Jednak największe wyzwanie praca zdalna stanowi dla zarządzających.

Czytaj również: Przeglądy kadr - firmy oceniają pracę zdalną i szykują się do czwartej fali pandemii>>
 

Jak utrzymać mobilizację w pracy zdalnej?

Jak się okazuje, utrzymanie mobilizacji pracowników i integracji zespołów przy pracy zdalnej stało się prawie niewykonalnym zadaniem dla wielu menedżerów. Ujawniły się wyraźne niedostatki w umiejętnościach zarządczych. Zdaniem autorów badania, zabrakło takich umiejętności menedżerskich, jak:

  • delegowanie bez możliwości korygowania swoich oczekiwań, czyli tego by zarządzający przy dawaniu zadania wiedział, czego konkretnie chce od pracownika;
  • trzymania standardów wysokiej jakości pracy poprzez informację zwrotną;
  • dbania o pracowników mimo oddalenia;
  • egzekwowania i rozliczania zadań.

 

Zobacz w LEX: HR TECH SUMMIT 2021: Zarządzanie prawem pracy w formule pracy zdalnej >

 

Równocześnie już niewielu przedsiębiorców przewiduje 100-procentowy powrót do siedzib. Dlatego mają świadomość, że do zarządzania pracą zdalną trzeba tym razem dobrze przygotować zarówno pracowników, jak i kadrę zarządzającą. Jest to tym ważniejsze, że łączenie pracy bezpośredniej i zdalnej, czyli tzw. hybrydowy model pracy, wydaje się być jeszcze trudniejsze i bez odrobienia wcześniejszych lekcji, chaos może wzrastać a efektywność pracy się obniżać. Zjawisko to już dziś obserwowane jest w wielu firmach.

Czytaj w LEX: Wskaźniki efektywnościowe w HRM >

Zdaniem Katarzyny Lorenc, prezesa BIZYOU, eksperta BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy, pandemia ujawniła braki w umiejętnościach i doświadczeniu wielu menedżerów. – Od kadry zarządzającej pracodawcy oczekują umiejętności w wyznaczaniu celów i delegowaniu zadań. Tymczasem pandemia obnażyła brak umiejętności określenia celu. Wielu miało problem z odnalezieniem się w nowej sytuacji, bo oderwani od zakładu pracy sami nie potrafili odczytać oczekiwań kierownictwa firmy i potem przełożyć je na konkretne prace zlecane swoim pracownikom – mówi Katarzyna Lorenc. Według niej, zmieniły się też oczekiwania pracodawców wobec menedżerów. – Na rynku poszukiwani są dziś kreatywni, myślący i czuli, empatyczni menedżerowie. Bo sztuczna inteligencja będzie wkrótce w stanie zastąpić tych, którzy podejmują rutynowe decyzje – dodaje.

Czytaj w LEX: Prawne aspekty oceny pracowników >

W opinii Lorenc, organizacje  sprawdzają, jak poszczególne osoby sprawdziły się w sytuacji trudnej, a tylko część kadry menedżerskiej i pracowniczej zdała ten test. - Sytuacja wykorzystania na dużą skalę pracy zdalnej pokazała dwa zjawiska. Po pierwsze - duże niedostatki menedżerów w zarządzaniu zadaniami na odległość. Po drugie - docenienie postawy samodzielności, zorganizowania i automotywacji pracowników. Aby nadrobić te braki czeka nas czas intensywnej nauki, poszukiwania metodyk zarządzania adekwatnego do nowej sytuacji oraz przemyślanego tworzenia stanowisk pracy zdalnej. Trzeba pamiętać, że firmy, które praktykowały wcześniej zasady efektywnej pracy osiągnęły w tym czasie zwiększoną efektywność pracy, w przeciwieństwie do tych, które rzuciły się na głęboką wodę – podkreśla Katarzyna Lorenc. Jej zdaniem, czas przed wybuchem czwartej fali menedżerowie powinni poświęcić na szybkie nadrobienie braków i zdobycie nowych nawyków i umiejętności. – To nie jest tak, że pandemia wymusiła nową, niespotykaną dotąd organizację pracy, bo są branże i międzynarodowe zespoły, które od wielu lat pracują nie widząc siebie na oczy, czyli można. Trzeba tylko znaleźć wzorce – dodaje.  

Czytaj w LEX: Zarządzanie a przywództwo. Czy menedżer może jednocześnie pełnić rolę lidera? >

Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP potwierdza, że pandemia wymusiła zmiany zasad w wielu organizacjach. - W jej wyniku proces zarządzania trzeba było budować na nowo. Nawet dostosowanie pracy zdalnej wymagało spojrzenia na dobro pracowników. Mam nadzieję, że ta dobra praktyka już z nami zostanie – zaznacza Siemienkiewicz.

Zobacz w LEX: Praca zdalna - zarządzanie zespołem zdalnym - szkolenie online >

 


Menedżerowie muszą zdobyć nowe umiejętności

O to, czy pandemia wymusi zmiany w programie kształcenia kadr zarządzających zapytaliśmy niektóre uczelnie, które przygotowują menedżerów na studiach podyplomowych.

Zobacz w LEX: Praca zdalna jako długotrwałe rozwiązanie - jak właściwie chronić dane osobowe?  >

- Od lat kładziemy nacisk na kształcenie kompetencji miękkich, takich jak kształtowanie inteligencji emocjonalnej, komunikację czy branie odpowiedzialności za zespoły, pokazywanie kierunku, żeby zespół zrealizował zadanie. Bez nich trudno jest zarządzać ludźmi, zwłaszcza w tak trudnych, jak obecnie czasach – mówi Sylwia Hałas-Dej, dyrektor Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów Akademii Leona Koźmińskiego. Jak podkreśla, podczas studiów kluczowa  jest otwartość na nową wiedzę i ciekawość w jej  nabywaniu. - Niewątpliwie nie każdy dobrze sobie poradził z zarządzaniem w dobie pandemii, ale jestem przekonana, że wielu menedżerów odrobiło lub odrabia tę lekcję.  Czas pandemii jeszcze bardziej uwydatnił potrzeby doskonalenia umiejętności miękkich. Rolą menedżera jest wspieranie zespołu, budowanie zaangażowania oraz zapewnienie narzędzi  do pracy – zaznacza Sylwia Hałas-Dej. Jej zdaniem, w przypadku menedżerów szczególnie ważna jest silna potrzeba rozwoju, nabywanie nowych kompetencji i myślenie krytyczne, czyli umiejętność rozpoznania i właściwego analizowania  sytuacji. Bo, jak twierdzi, wiedza buduje przewagę -  menedżera i finalnie organizacji.

- Program naszych podyplomowych studiów menedżerskich jest co roku aktualizowany, aby lepiej odpowiadać na oczekiwania naszych słuchaczy. Jedną z ostatnich zmian jest poszerzenie zakresu zagadnień związanych z zarządzaniem zdalnymi pracownikami. W czasie zajęć nasi słuchacze mają okazję dowiedzieć się m.in.: jak zmienia się rola menedżera, który musi zarządzać zdalnym zespołem, w jaki sposób można budować rozproszone zespoły złożone z osób, które wcześniej nie miały okazji współpracować ze sobą, jak praca zdalna wpływa na relacje i zaufanie wśród pracowników znajdujących się w innych lokalizacjach, a także jak dbać o motywację osób pracujących z dala od biura i w jaki sposób budować równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, w szczególności w pracy zdalnej realizowanej w domu – mówi dr hab. Piotr Wróbel, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Strategii i Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania. I dodaje, że w kończącym się roku akademickim zajęcia na studiach podyplomowych miały zdalny charakter, więc niektóre rozwiązania nasi słuchacze mogli przetestować w praktyce.

Zobacz w LEX: HR Tech Summit 2021: Cyfrowa transformacja dokumentów w HR >

Jak poinformowała nas z kolei Marta Budkowska, rzecznik prasowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, program studiów podyplomowych ustanawiany jest uchwałą Senatu SGH, jednak jest możliwe wprowadzanie częściowych aktualizacji treści dydaktycznych, tak aby były one dostosowane do bieżących potrzeb. Aspekty wpływu pandemii na funkcjonowanie organizacji znajdują odzwierciedlenie w przedmiotach rocznych podyplomowych studiów menedżerskich m.in. zarządzania zasobami ludzkimi (np. funkcje zarządzania w warunkach pracy zdalnej - planowanie, organizowanie, kierowanie, motywowanie, kontrola).

Czytaj w LEX: Od modelu pracy zdalnej do hybrydowej >