Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej rozpatrzyła informację GIP w sprawie działań kontrolnych i prewencyjnych podejmowanych przez PIP wspierających walkę z epidemią COVID-19.

- Wybuch epidemii spowodował konieczność dostosowania działań PIP do drastycznie zmienionych warunków. Aktywność kontrolna inspektorów pracy była każdorazowo dostosowana do ogłaszanych przez rząd obostrzeń i ograniczenia działalności niektórych działań gospodarki, których konsekwencją były dwa zeszłoroczne lockdowny - powiedziała Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Czytaj: Praca zdalna po pandemii – pracodawca powinien zweryfikować warunki jej wykonywania>>

43 proc. zakładów na bakier z zabezpieczeniem covidowym

Jak poinformowała, nieprawidłowości "związane z nierespektowaniem obowiązków w celu ograniczenia narażenia przed zakażeniem koronawirusem", stwierdzono w przypadku 43 proc. kontrolowanych zakładów. - Podczas większości kontroli pracodawcy, już w trakcie jej przebiegu, poprawiali organizację stanowisk pracy, zapewniali środki do dezynfekcji rąk, w zdecydowanej większości wyposażali pracowników w środki ochrony związane ze zwalczaniem epidemii - dodała.

Łażewska-Hrycko zwróciła uwagę, że okres epidemii przyniósł również nowe rozwiązania w zakresie organizacji pracy, w szczególności - poza stałymi siedzibami pracodawców. - Praca zdalna uzyskała nowy, niespotykany dotąd wymiar, upowszechniając się z konieczności wszędzie tam, gdzie mogła być świadczona, przy zachowaniu efektywności pracowników - powiedziała. I dodała, że zmniejszyła się ogólna liczba wypadków przy pracy zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Pracy. 

- Niemniej, praca zdalna nie jest wolna od zagrożeń - schody między kondygnacjami, korzystanie z sanitariatów, zwykłe czynności np. przygotowanie posiłków, mogą powodować zagrożenie wypadkiem - dodała. Od marca 2020 do końca czerwca br. do PIP zgłoszono 15 wypadków, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej. - 11 poszkodowanych poniosło śmierć, głównie ze względu na okoliczności określane terminem: nagłe przypadki medyczne - poinformowała.