Sobolewski chce wiedzieć, jakie materiały analityczne były podstawą do szacowania partycypacji w PPK, kto był ich autorem oraz na jakich danych opierały się te szacunki i wyliczenia. Ekspert Instytutu Emerytalnego wystąpił o udostępnienie całej treści tych analiz, a swój wniosek złożony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej opublikował na Twitterze.

Właśnie na Twitterze prezes PFR Paweł Borys podał, że w dniu 4 grudnia 2019 r. w PPK był już milion uczestników. Z przekazanych przez niego informacji wynikało, że na początku grudnia w PPK uczestniczy niespełna 35 proc. uczestników pierwszej kohorty pracodawców. I kohortę stanowią pracodawcy, którzy na dzień 31 grudnia 2018 zatrudniali co najmniej 250 osób zatrudnionych (przede wszystkim pracowników i obowiązkowo oskładkowanych zleceniobiorców). Sobolewski odnosząc się do tego twitta prezesa PFR od razu przypomniał, że na etapie projektu założono, iż w każdej kohorcie poziom partycypacji będzie wynosił 75 proc.

 

Polski Fundusz Rozwoju do chwili publikacji artykułu nie odpowiedział nam na pytanie, czy rozważa upublicznienie analiz, na podstawie których szacowany był poziom partycypacji w PPK.