PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który ma być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Start pierwszej tury, która obejmowała firmy zatrudniające co najmniej 250 osób, miał miejsce 1 lipca 2019 r. Druga grupa przedsiębiorców zostanie objęta programem od nowego roku, czyli z dniem 1 stycznia 2020 r. To przedsiębiorcy, którzy zatrudniają przynajmniej 50 pracowników według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Polski Fundusz Rozwoju, który jest odpowiedzialny za uruchomienie i wdrożenie PPK zakłada, że systemem docelowo zostanie objętych nawet 7-8 mln osób.

Z raportu przygotowanego przez Instytut Emerytalny i Kancelarię Wojewódka i Wspólnicy wynika, że dla poziomu partycypacji w PPK nie mają znaczenia takie czynniki jak wielkość pracodawcy czy podmiot zarządzający PPK. Jest on natomiast większy tam, gdzie działają związki zawodowe, a mniejszy tam, gdzie jest znacząca grupa zleceniobiorców wśród osób zatrudnionych.

 


 

Do 25 września firmy, które na 31 grudnia 2018 r. zatrudniały ponad 250 pracowników, były do 25 października zobowiązane na zawarcia z instytucją finansową umowy na zarządzanie PPK. Następnie najpóźniej do 12 listopada 2019 r. firmy były zobowiązane do zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Sprawdź w LEX: Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku >

Zgodnie z przepisami, pierwsze wpłaty do PPK pracodawca powinien naliczyć i pobrać już od pierwszego wynagrodzenia, wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie o PPK. Wpłaty należy przekazać do instytucji finansowej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK.

Mniejsi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 50 osób według stanu na 30 czerwca 2019 r., zostaną włączeni w program PPK od 1 stycznia 2020 r.

Czytaj też: PPK: Pracodawca ma obowiązek zapytać pracownika o adres e-mail i numer prywatnego telefonu >

Czytaj w LEX: