Policjanci wskazują, że nie mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. RPO wystąpił do ministra spraw wewnętrznych i administracji o rozważenie objęcia tym zasiłkiem funkcjonariuszy służb podległych resortowi.

 

Zwolnienie z zajęć służbowych ograniczone

Policjanci korzystają z prawa do zwolnienia z zajęć służbowych z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie 8. roku życia w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły. Jednak według ustawy zwolnienie takie nie może przekroczyć 60 dni w roku.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizował problem dodatkowych zasiłków opiekuńczych dla funkcjonariuszy i żołnierzy w trakcie prac parlamentarnych nad nowelizacją ustawy COVID-19. Cały problem może być szczególnie dolegliwy w tzw. rodzinach mundurowych”.

Czytaj też: Policja kontroluje kwarantannę, ale nie zaniedbuje wykrywania przestępstw

Konieczność opieki nad dzieckiem powoduje, że rodzice - funkcjonariusze czy żołnierze - biorą zwolnienia w ramach 60-dniowego limitu. Tymczasem limit ten systematycznie maleje. Po jego wykorzystaniu pozostanie możliwość skorzystania z zaległego urlopu lub odbioru godzin - co może okazać się utrudnione. Pozostanie zatem przekazanie opieki nad dziećmi rodzicom i narażenie ich zdrowia. Ostatecznością może być porzucenie służby przez jednego z małżonków.