W czwartek w całym kraju na zwolnieniach chorobowych było ok. 30 tys. funkcjonariuszy, a to oznacza, że do służby nie zgłosiło się ok. 40 proc. policjantów. Były takie miejsca, np. Krosno na Podkarpaciu, gdzie ok. 75 proc. policjantów wzięło zwolnienia. Na ulice wysyłani byli ci, którzy na co dzień wykonują prace biurowe, kierownicy, naczelnicy, a nawet rzecznicy prasowi i komendanci. Z wokand sądowych spadały rozprawy, bo na zwolnieniach byli też policjanci sądowi, którzy eskortują oskarżonych i skazanych z aresztów i więzień. Nie było wiadomo, czy odbędą się niektóre z zaplanowanych na weekend meczów piłki nożnej, bo nie miał ich kto zabezpieczyć.

11 listopada postawił MSWiA pod ścianą?

Kiedy kilka miesięcy temu policjanci zaczynali sygnalizować swoje niezadowolenie i rozpoczęli protest od stosowania pouczeń, zamiast mandatów, kierowcy cieszyli się. Protest toczył się więc, ale w cieniu. Jednak w momencie, kiedy na ulicach nie ma patroli, nie ma kto jeździć na interwencje, a lada dzień nie będzie komu zabezpieczyć marszów organizowanych z okazji 11 listopada, sytuacja zrobiła się niebezpieczna.

Czytaj też: Podwyżki i nagrody dla policjantów >

I to chyba właśnie nadchodzący 11 listopada sprawił, że MSWiA zdecydowało się na poważne negocjacje z funkcjonariuszami. W czwartek mundurowi spotkali się z ministrem Joachimem Brudzińskim. W delegacji byli przedstawiciele policji, Straży Granicznej i straży pożarnej - czyli wszystkich służb mundurowych podlegających MSWiA. Rozmowy trwały cały dzień i zakończyły się późnym wieczorem. Ok. godz. 22.00 strony poinformowały, że podpisane zostało porozumienie i policjanci kończą protest.

 


- Przerwaliśmy akcję protestacyjną i wracamy do służby. Będziemy robić to, co umiemy najlepiej, czyli dbać o bezpieczeństwo wszystkich Polaków - mówił przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Czego żądali policjanci?

Policjanci od kilku miesięcy walczyli o spełnienie sześciu postulatów. Domagali się:

  • podwyżki dla każdego funkcjonariusza o 650 złotych - jeszcze w tym roku
  • przywrócenia emerytury już po 15 latach służby (obecnie prawo do emerytury daje 25 lat służby i ukończenie 55. roku życia)
  • odmrożenia waloryzacji pensji
  • pełnej odpłatności za nadgodziny oraz za dni służby w dni ustawowo wolne od pracy
  • zrównania zasad przejścia na emeryturę dla policjantów przyjętych do pracy przed i po 1999 roku
  • przywrócenia pełnej wypłaty za czas zwolnienia lekarskiego nieprzekraczającego 30 dni.

Policjanci drogówki zarabiają średnio 2,8-3 tys. zł. Nie są to więc konkurencyjne stawki na rynku. - Stosunek służbowy w powiązaniu ze szczególnymi uprawnieniami emerytalnymi był jakąś formą godzenia się na niezbyt wysokie wynagrodzenia - mówi prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak, Kierownik Zakładu Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu w rozmowie z Prawo.pl. Dodaje, że rozumie protestujących, bo to nie jest łatwy zawód. Niskie wynagrodzenie, w większości przypadków duże ryzyko, kwestia rozkazu i podległości, zmieniające się regulacje i niepewność co do przyszłości powodują, że młodzi nie garną się już do służby tak, jak jeszcze pod koniec lat 90-tych XX w., a regulacje pragmatyk idą w kierunku prawa pracy - mówi prof. Ślebzak.

Czytaj też: NSA: Można zwolnić policjanta, który za dużo choruje >

Co osiągnęli?

Rafał Jankowski podkreślał w czwartek wieczorem, że porozumienie satysfakcjonuje policjantów. Wymienił kilka jego punktów, m.in. ponad 650 złotych podwyżki od stycznia 2019 roku i kolejne 500 złotych od stycznia 2020 roku, wysoki dodatek dla tych, którzy będą chcieli zostać w służbie, dla funkcjonariuszy z największym doświadczeniem oraz po 25 latach służby i nadgodziny płatne w 100 proc.

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

 

Funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązują nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

MSWiA chce zachęcić doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie, dlatego zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i przedstawicieli mundurowych

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

W kwestii postulatu związanego z art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Dlaczego ZUS nie kontrolował, czy policjanci faktycznie byli chorzy?

- ZUS nie jest uprawniony do kontroli Policji - mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS w rozmowie z Prawo.pl. Wyraźnie określa to ustawa o Policji w art. 121e. - Jedyna możliwość przeprowadzenia kontroli przez ZUS zachodzi wtedy, gdy po stronie Policji zostaną stwierdzone nieprawidłowości i wówczas Policja może poinformować o nich ZUS, który zajmie się sprawą, ale tylko od strony lekarza - dodaje rzecznik ZUS.

Wspomniany art. 121e przewiduje dwa rodzaje kontroli zwolnień lekarskich policjantów. Mogą to robić:

  1. komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby oraz prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;
  2. przełożony policjanta właściwy w sprawach osobowych - w zakresie prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego i spełnienia wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

 

Czy dla emerytów mundurowych istnieją jakieś limity dochodów, po przekroczeniu których następuje ograniczenie lub zawieszenie wypłaty emerytury? >

Czy uposażenie po zwolnieniu ze służby w Policji traktować jako uzyskanie dochodu? >

Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach mundurowych >

Działanie w granicach uprawnień służbowych >

Odpowiedzialność dyscyplinarna policjanta >

Badania okresowe i kontrolne policjantów >

Kontrola zaopatrzenia pracowników i stosowania przez nich środków ochrony indywidualnej >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >