Podwyżki o ponad 800 zł więcej niż w 2015, dotyczą nie tylko policjantów, ale także funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.

W ramach wcześniej podpisanych porozumień, pracownicy cywilni również otrzymają dodatkową podwyżkę w kwocie 250 zł od 1 lipca 2019 r.

Kolejną propozycją MSWiA jest rezygnacja z wymogu ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby.

Rozliczenie nadgodzin

MSWiA proponuje także zmiany w rozliczaniu tzw. nadgodzin. Od 1 lipca 2019 r. wprowadzona byłaby odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby tzw. nadgodziny wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Za L-4 100 proc. wynagrodzenia

MSWiA proponuje, aby 100 proc. uposażenie za czas choroby otrzymywali funkcjonariusze z tzw. pierwszej linii, którzy na co dzień pełniąc służbę ryzykują swoim zdrowiem i życiem.

 


Nagroda ekstra za 11 listopada

Komendant Główny Policji generał Jarosław Szymczyk zadecydował, że policjanci, którzy będą pełnić służbę 11 listopada w Warszawie powinni być za to docenieni i dostaną nagrody w wysokości tysiąca złotych - poinformował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

Według rzecznika KGP, na nagrodę będą mogli liczyć też policjanci, którzy zastępowali chorych kolegów podczas akcji Znicz w czasie Święta Zmarłych.

Czytaj: NSA: Można zwolnić policjanta, który za dużo choruje

W związku z licznymi zwolnieniami lekarskimi wśród policjantów, Komendant Główny generał Jarosław Szymczyk głosił apel do funkcjonariuszy:

- Nie dopuśćmy do tego, by na ulicach zaczęli rządzić bandyci - apeluje komendant Szymczyk - Z perspektywy doświadczeń i dzisiejszego postrzegania polskiej Policji jako kręgosłupa bezpieczeństwa wewnętrznego Polski chcę podkreślić, że zawsze będę z policjantami i zawsze będę ich wspierał i podejmował wszelkie możliwe działania dla poprawy ich sytuacji.

Czytaj: NSA: policjant na "chorobowym" nie traWci dodatku