W analogicznym okresie ubiegłego roku poziom rejestrowanego bezrobocia zmniejszył się o 1,6 tys. osób, tj. o 0,2 proc. Oznacza to, że sytuacja na rynku pracy w 2021 roku kształtowała się korzystniej niż rok wcześniej. Poziom bezrobocia w końcu sierpnia br. był o 66,2 tys. (o 6,4 proc.) niższy niż przed rokiem.

- Sierpień był już szóstym miesiącem z kolei, gdy poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce zmniejszał się. To bardzo dobra wiadomość – uważa Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Czytaj w LEX: Staż dla bezrobotnego >

Z danych MRiPS wynika, że w sierpniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8 proc., co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca pozostała bez zmian, a w zestawieniu z sierpniem 2020 roku spadła o 0,3 pkt. proc.

W żadnym województwie bezrobocie nie przekraczało 9 proc. i kształtowała się w przedziale od 3,4 proc. w Wielkopolsce do 8,7 proc. w województwie warmińsko-mazurskim.

W sierpniu 2021 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 113,3 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To 16,9 tys. (17,5 proc.) więcej niż w sierpniu 2020 roku.

Czytaj również: Badanie: Firmy stoją przed ryzykiem wielkiej fali odejść

Bezrobocie według Eurostat

Według opublikowanych 1 września br. danych, w lipcu 2021 roku zharmonizowana stopa bezrobocia, liczona według definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w Polsce 3,4 proc. wobec 6,9 proc. unijnej średniej i 7,6 proc. w strefie euro. Polska zajęła czwarte miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w Unii Europejskiej.