Zrzeszająca 16 międzynarodowych sieci handlowych Polska Organizacji Handlu i Dystrybucji przedstawiła w środe 15 marca swoje postulaty dotyczące tzw. planu odmrożenia gospodarki. Reprezentuje ona m.in: Auchan, Carrefour, Castorama, Decathlon, E.Leclerc, IKEA, Biedronka, JYSK, Kaufland, Lidl, Pepco, TESCO, Żabka, w sumie sieci, które stworzyły blisko 200 tys. miejsc pracy. POHID uważa, że działania rządu powinny być podzielone na dwa etapy, pierwszy od 20 kwietnia. Drugi etap mógłby być realizowany dopiero w okresie odwrócenia trendu wzrostu zgonów i zachorowań.  Jednocześnie organizacja postuluje utrzymanie zasad i dotychczasowych norm bezpieczeństwa i dezynfekcji do czasu ustania pandemii. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w środę, że  w czwartek przedstawił szczegółowy plan dotyczące odmrażania gospodarki na najbliższy tydzień i  i potem działań do maja. Nie sprecyzował, których branż będzie dotyczył. Nieoficjalnie mówi się, że zakaz prowadzenia sprzedaży w galeriach handlowych zostanie zniesiony wobec sklepów odzieżowych i obuwniczych.

 


Co proponuje POHiD od poniedziałku 20 kwietnia

Zdaniem Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, która dziś przedstawiła swoje postulaty przywracania normalności, sprzedaż odzieży niczym nie różni się od sprzedaży sprzętu agd i rtv. Dlatego POHiD przedstawia swoje propozycje, które pozwolą zapewnić obywatelom bezpieczny i stały dostęp do niezbędnych produktów, a branży przetrwanie. Zdaniem organizacji od 20 kwietnia należy:

  1. Znieść zakaz handlu w niedziele – pozwoli to zwiększyć przepustowości i rozładowanie ruchu w sklepach w trakcie całego tygodnia, a także utrzymać ciągłość dostaw i miejsc pracy w handlu, u dostawców oraz pobudzenia krajowej produkcji mebli poprzez zwiększenie obrotów w sklepach meblowych.
  2. Wprowadzić nowy limitu osób przebywających w sklepie. Dla  placówki  handlowej o powierzchni do 100 m2 – 3 osoby na  jedno stanowisko kasowe, dla placówki handlowej o powierzchni powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2 powierzchni użytkowej budynku. Obecnie limit wynosi co do zasady 3 osoby na jedną kasę. 
  3. Zniesienie ograniczeń w funkcjonowaniu marketów budowlanych z uwzględnieniem nowego limitu osób przebywających w sklepie. Jak podkreśla POHiD działalność tej części sektora jest istotna z uwagi na asortyment konieczny na wypadek awarii w gospodarstwach domowych. Ponadto markety budowlane wspierają firmy realizujące prace remontowe, ważne dla gospodarki i utrzymania miejsc pracy.
  4. Dopuszczenie handlu detalicznego w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, dla właścicieli lub najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży detalicznej mebli, sprzętu oświetleniowego, pozostałych artykułów użytku domowego oraz sprzętu sportowego.
  5. Zniesienie ograniczeń dla funkcjonowania obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2, w tym galerii handlowych, parków handlowych oraz placówek wolnostojących z uwzględnieniem nowego limitu osób przebywających w sklepie.  
  6. Przesunięcie „godziny dla seniora” na pierwsze godziny po otwarciu sklepu. Od 2 kwietnia sklepy spożywcze, drogerie i co do zasady apteki mają być dostępne w godzinach od  10 do 12 wyłącznie dla osób powyżej 65 roku życia.
  7. Utrzymanie 1,5 m odległości w kolejce przy kasach. Sklepy wyznaczyły linie w kolejce do kas celem zachowania bezpiecznej odległości.
  8. Zapewnienie jednorazowych rękawiczek foliowych lub torebek foliowych dla klientów przed wejściem do sklepu.

Ponadto POHiD postuluje o przekazanie z wyprzedzeniem informacji , kiedy i jakie obostrzenia będą zniesione wraz z określeniem planowanych środków ochrony sanitarnej wymaganych do wdrożenia przez sklepy. Przykładowo o obowiązku noszenia maseczek premier poinformował z tygodniowym wyprzedzeniem. I choć przepisy jeszcze nie zaczęły obowiązywać, to już są nowelizowane. Mimo to nie łagodzą wymogów, jakie muszą spełniać środki ochrony indywidualnej dla pracowników.

 


Kolejne kroki do normalności

W późniejszym czasie, gdy już odwróci się trend wzrostu zgonów i zachorowań POHiD proponuje zwiększenie limitów osób przebywających w sklepie. W sklepach o powierzchni do 100 m2 mogłoby to być 6 osób na jedno stanowisko kasowe, a w tych i większej powierzchni - 1 osoba na 10 m2 powierzchni użytkowej budynku. W okresie powrotu do normalności sklepy dla seniorów powinny być otwarte tylko przez jedną godzinę, a nie jak obecnie przez dwie. Ponadto POHiD postuluje utrzymanie zasad i dotychczasowych norm bezpieczeństwa i dezynfekcji do czasu ustania pandemii.