W czwartek w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie waloryzacji kontraktów budowlanych. Rada ekspertów, w której uczestniczyli członkowie kierownictwa resortu, przedstawiciele Prokuratorii Generalnej RP, Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Głównego Urzędu Statystycznego oraz przedstawiciele środowiska wykonawców kontraktów drogowych i kolejowych zaproponowała, aby waloryzacja wyniosła do 5 proc. wartości kontraktu.

 

Zasady waloryzacji

- Zgodnie z propozycjami, waloryzacja kontraktów będzie comiesięczna, rozliczana na podstawie realnie wykonanych robót budowlanych, wraz z wystawionym przejściowym świadectwem płatności - poinformował resort inwestycji. Rozpocznie się wraz z pierwszą fakturą za roboty. Datą odniesienia jest termin przypadający na 14 dni przed złożeniem ofert. Waloryzacja będzie obliczana na podstawie obiektywnych wskaźników makroekonomicznych, publikowanych przez GUS. Te dane posłużą do stworzenia tzw. koszyków waloryzacyjnych, odrębnych dla kontraktów kolejowych i drogowych. Wśród wskaźników branych pod uwagę w tworzeniu koszyka dla dla kontraktów z GDDKiA będą brane ceny m.in. paliwo, robocizny, cementu, asfaltu, stali i kruszywa. Dla wszystkich będą ustalone stałe wagi. Do obliczenia waloryzacji wykorzystany będzie wzór z Ogólnych Warunków Kontraktowych FIDIC. Zdaniem GDDKiA taki sposób waloryzacji zmniejszy liczbę postępowań sądowych i przyspieszy przetargi.

 


Trudna sytuacja na rynku

Resort podjął prace nad propozycjami kilka miesięcy temu w związku z sytuacją gospodarczą w sektorze budownictwa liniowego.  -  Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych partnerów. Wiemy, że nie jest możliwe sprawne realizowanie inwestycji bez odpowiedniej polityki dotyczącej kontraktów. Dzisiejsze propozycje, przedstawione przez GDDKiA i PKP PLK są wyrazem dbałości o to, aby modernizacja dróg i kolei mogła przebiegać sprawnie i bez zakłóceń -  powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Kolejne spotkani zaplanowane jest na 11 stycznia .

Poniżej linki do propozycji zmian i nowych zapisów w umowie w zakresie waloryzacji: